WWFs plan för Arktis

Arktis står på en kritisk tröskel. Klimatförändringar av ett slag som aldrig tidigare skådats har tillsammans med medföljande ökad exploatering lett till en osäker framtid för Arktis – med påverkan på hela jordklotet.

 

Sedan 1992 arbetar WWF med regeringar, företag, organisationer och samhällen över hela det arktiska området för att möta hoten och bevara Arktis rika liv och skapa en hållbar framtid.

 

Visionen

Vi arbetar mot en effektiv internationell förvaltning för att skydda Arktis från de värsta effekterna av de snabba förändringarna. Det gör vi genom att långsiktigt främja levande ekosystem till förmån för Arktis lokalbefolkningar och hela mänskligheten.

 

 

 

Målen

• Bevara Arktis rika djur- och växtliv
• Säkerställa att användningen av förnybara naturresurser är hållbar
• Minska föroreningar och överkonsumtion

 

 

WWF fokuserar på:

• att förutsäga de arktiska systemens motståndskraft för förändringarna, eftersom vi behöver ett realistiskt tillvägagångssätt för bevarande.

• att utveckla standarder och planeringsverktyg för att se till att industrins fotavtryck i Arktis inte överbelastar de redan försvagade ekosystemen, samtidigt som man tar hänsyn till att lokalfolkningarna behöver en ekonomisk framtid.

• att internationella regler för hur arktiska resurser ska hanteras kommer till stånd och verkställs.

 

 

WWFs prioriterade områden:

• Förvaltningen av Arktis
• En plan för bevarandet
• Klimatförändringarna
• En ansvarsfull industri 
• De arktiska arterna 
 

Läs om WWFs projekt för att rädda Arktis - från politiskt arbete till fältprojekt

Läs om WWFs stöd till Arktis urfolk

 


 

Senast uppdaterad 2017-11-23

Möt Tom Arnbom,
WWFs Arktisexpert

WWFs Arktisexpert Tom Arnbom

 

Varför är du så intresserad av Arktis?
Jag har sedan länge drabbats av polarbacillen, det vill säga att jag tycker att Arktis är en fantastisk miljö med häftiga djur, extrema växter och dramatiska landskap. Jag vill alltid återvända dit.

Har du varit i polarområdena?
När jag gick i skolan arbetade jag extra på somrarna uppe i fjällen och fick en första kontakt med denna miljö. Jag liftade sedan runt på Grönland och Island innan jag flyttade till Kanada där isberg, valar och grönlandsälar var en del av vardagen. Men det största äventyret var när jag halvårsvis bodde nere i Antarktis och studerade världens största sälar, sjöelefanter.

 

Är det kört för Arktis?
Knappast! Det finns fortfarande möjligheter att minska påverkan. I framtiden kanske vi har ett annat Arktis, med andra arter, men det gäller att se till att ekosystemprocesserna fungerar i framtiden.

Jag är en sann optimist och WWF gör ett viktigt arbete för att rädda både djur och växter i Arktis. Det handlar om allt från att stödja isbjörnspatruller och bilda valrossreservat till att informera myndigheter tillståndet i Arktis.

Vad kan jag göra?
Ett av de bästa sätten att stödja och rädda Arktis är att bli isbjörnsfadder. Då stödjer du WWFs arbete i hela Arktis.

 

Kontakt:

tom.arnbom@wwf.se