© Cat Holloway / WWF-Canon

Hotade marina arter

Blåfenad tonfisk. Foto: Brian J Skerry / National Geographic Stock / WWF

Här har vi listat några exempel på hotade arter i haven.

 

Ål

Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är akut hotad i Sverige liksom i Europa. Internationella havsforskningsrådets rapporter visar ännu inga tecken på återhämtning av ålbeståndet. Ålen har minskat drastiskt de senaste 30 åren och bara cirka 1-5 procent finns kvar jämfört med i slutet av 1970-talet. Innan en ål blir könsmogen tar det 10-15 år och leken på väg från Sargassohavet rymmer många faror. Det är viktigt att kraftbolagen tar bort vandringshinder i våra vattendrag, vilket även ingår i den förvaltningsplan som Fiskeriverket har tagit fram. Men det övergripande hotet mot ålen idag är fortfarande själva fisket och det är där man kan införa de snabbaste åtgärderna. Handeln med ål är reglerad genom CITES-konventionen för skydd av hotade djur och växter. Export- och importtillstånd krävs för att sälja europeisk ål till och från EU.

 

Torsk

Torsken (Gadus morhua) håller till i kalla nordliga vatten och ner till 600 meters djup. De stora oceaniska bestånden är vandringsfiskar som rör sig hundratals kilometer mellan lekplatserna och födosöksområdena. Torskbestånden i Kattegatt, Skagerrak och stora delar av Nordsjön är fortfarande hotade och fisket är kraftigt begränsat. I Östersjön har torskbeståndens situation växlat kraftigt under de senaste åren och har därför en mindre säker utveckling då torsken har ”stannat” i sin tillväxt och blir könsmogen tidigare. Den är generellt liten och smal med väldigt liten mängd större torsk vilket är bekymmersamt för torskens fortsatta utveckling i Östersjön. Minimimåttet för fiske av torsk har länge varit 38 cm men minskades till 35cm på grund av beståndssammansättningen, något som flera aktörer ifrågasätter. En  långsiktigt hållbar förvaltning med lägre fisketryck är nödvändigt för att Östersjötorsken ska kunna återhämta sig. Dessutom behövs bra saltvatteninflöde och god syrehalt i vattenmassan för lyckad  reproduktion och tillväxt av ung torsk."
 

Tumlare

Tumlaren (Phocoena phocoena) är en av de minsta valarna. I svenska vatten finns tumlare främst på västkusten men även i Östersjön finns en liten population - som är klassad som akut hotad.  Tumlare lever ensamma eller i mindre flockar och är mycket skygga - och är därmed svåra att få syn på. Det största hotet mot tumlare är att de fastnar i fiskeredskap och druknar. De är ju däggdjur och måste upp till ytan för att  andas, så när de fastnar i nät så drunknar de. Dessutom kan de påverkas negativt av vissa miljögifter, men kunskaperna om detta är fortfarande otillräckliga. WWF har finansierat mycket forskning kring tumlare i svenska vatten, vilket har bidragit till framtagandet av en åtgärdsplan för tumlare.

Läs mer om tumlaren

 
Blåfenad tonfisk

Den blåfenade tonfisken (Thunnus thynnus) är en av de fiskarter som är utrotningshotad på grund av konsumtionsfisket. Den är mycket eftertraktad på den japanska marknaden där dess feta, röda kött används till gourmetsushi och sashimi. En stor blåfenad tonfisk av hög kvalitet kan ge 30 000 dollar vid kajen och 60 000 dollar på fiskmarknaden i Tokyo. Den säljs till slut för omkring 200 dollar tallriken på en sushibar. Priset gör det ekonomiskt lönsamt att jaga även små grupper av blåfenad tonfisk. Fisket är intensivt och den reproduktiva delen av populationen har minskat med mer än 90 procent sedan 1975. Tonfiskar blir 1-3 meter långa och blåfenad tonfisk är den största arten. En tre meter lång tonfisk väger över 500 kg. Tonfiskar finns i norra Atlanten och norra Stilla Havet, och vandrar långa sträckor. Tidigare vandrade blåfenad tonfisk från Medelhavet upp till svenska vatten. Fisket på tonfisk brukade vara omfattande på den svenska västkusten och i Östersjön var tonfisk en vanlig bifångst i annat fiske.

 
Sjöhästar

Sjöhästar (Hippocampus sp.) fiskas för användning i traditionella kinesiska mediciner och för försäljning till akvarier. Den traditionella medicinen står för den största handeln, uppskattningsvis tiotals miljoner sjöhästar varje år. Trots att sjöhästar inte är särskilt lämpade för akvarier de dör oftast efter kort tid på grund av stress och sjukdomar säljs hundratusentals på akvariemarknaden varje år. Handeln med havsfiskar till akvarier är på många håll i världen dåligt reglerad. Den svenska lagstiftningen är till exempel mycket svag, och skyddet för marina arter i internationella konventioner är också dåligt. En mindre mängd sjöhästar säljs också som souvenirer eller prydnader efter att man har torkat dem.


© WWF-Canon / Jürgen Freund
Torkade sjöhästar som används i traditionella kinesiska mediciner, Filippinerna.  

Senast uppdaterad 2017-09-06

 

Välj rätt fisk!

 

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur. Besök Fiskguidens webbsida eller ladda ner mobilappen idag!