© Germund Sellgren

Det här gör WWF för Östersjön 

WWF arbetar för att skydda Östersjön från överfiske, stoppa övergödningen, stoppa farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp. Här följer några exempel på WWFs arbete för ett levande Östersjön.


Kryssningsfartyg. Foto: Mike Ambach / WWFSlut på orenat avloppsvatten från kryssningsfartyg

WWFs fleråriga kampanjarbete för att stoppa dumpningen av avfallsvatten i Östersjön har gett resultat. Det är en fråga WWF har drivit i flera år, både mot näringen, HELCOM (Helsingforskommissionen) och IMO (International Maritime Organization).

Vid ett möte i London i oktober 2010 beslöt FNs sjöfartsorganisation, IMO, att från och med 2016 förbjuda nya kryssningsfartyg att tömma sitt avfallsvatten i Östersjön. Från och med 2018 gäller det alla passagerarfartyg.

 

Marina Natura 2000-områden långt ut till havs 

Tre unika utsjöområden i Östersjön - Hoburgs bank, Lilla Middelgrund och Fladen -skyddades under början av 2000-talet som marina Natura 2000-områden. Detta mycket tack vare kraftfulla insatser från WWF som under flera år arbetade intensivt för att skapa ett skydd för dessa värdefulla havsområden. Bland annat genom inventeringar av bankarnas svårutforskade arter och livsmiljöer, uppmärksammandet av områdenas unika naturvärden och hotet mot bankarnas miljö, samt genom politisk påtryckning.
 
De tre unika utsjöbankarna är alla områden som ligger långt ute till havs och är grunda i jämförelse med omgivande vatten. De utgör viktiga övervintringsplatser för sjöfåglar, som dyker efter föda på bankarnas lättåtkomliga djup och är viktiga lek- och uppväxtområden för många fiskarter. 

 

Sillgrisslehylla på Stora Karlsö, Gotland. Foto: Havsfåglar i Östersjön

WWFs projekt ”havsfåglar i Östersjön” på Stora Karlsö

Redan 1912 ringmärktes de första sillgrisslorna på Stora Karlsö och WWFs projekt på ön sedan år 1997 har medverkat till att närmare 60 000 ungar idag är märkta i Sverige.

Sillgrissla utanför Stora Karlsö, Gotland. Foto: Havsfåglar i ÖstersjönMiljögiftsanalyser på sillgrisslornas ägg har utförts sedan slutet av 1960-talet. Med hjälp av informationen från de här världsunika studierna har sillgrisslorna på Stora Karlsö ett stort vetenskapligt och allmänt värde för att vi ska förstå förändringar i havsmiljön. Inom projektets forskning har även visats hur sillgrisslan påverkas av ekosystemförändringar, som till exempel skarpsillens utveckling, och hur arten kan användas som en tidig indikator.
 
Stora Karlsö är den viktigaste häckningsplatsen för en rad havsfågelarter i Östersjön. Förutom sillgrissla och tordmule har östersjöns silltrut sin viktigaste häckningsplats här. Den har minskat kraftigt sedan 1960-talet och är klassad som nära hotad på den svenska rödlistan över hotade arter.

Läs mer om sillgrisslor här  

Kalvar. Foto: Germund Sellgren / WWF


”Baltic Sea Farmers of the Year Award” arrangeras av WWF

Baltic Sea Farmer of the Year 2015, Markus Eerola. Foto; Joonas Fritze / WWFNu är det dags att anmäla sig till Årets Östersjöbonde - Baltic Sea Farmers of the Year Award 2018. WWF välkomnar enskilda jordbrukare, familjejordbruk eller jordbruksorganisationer, ekologiska eller konventionella, som gjort åtgärder för att minska näringsläckaget från sin jordbruksmark. Målet är att öka medvetenheten om goda initiativ för ett hållbart lantbruk runt Östersjön, och att god miljöpraxis inom jordbrukssektorn ska spridas.  

Här finns anmälningsblankett

 

Engagera dig - bli Östersjöfadder!
Östersjön Foto: Germund Sellgren

Visste du att du kan bli Östersjöfadder för att stödja WWFs arbete för Östersjön?
Läs mer här 

 

Senast uppdaterad 2017-09-01

Vem blir Årets Östersjöbonde?Nu letar WWF efter Årets Östersjöbonde, Baltic Sea Farmer of the Year 2018. Anmälan senast 31 mars 2018!
Läs mer

Lyssna på Under ytan

Annelie Pompe. Foto: Hanli Prinsloo

 

I poddserien Under ytan möter du bland annat äventyraren Annelie Pompe, som dykt över hela världen men fortsätter att hålla de svenska haven närmast hjärtat.

Lyssna här.

WWFs Fiskguide

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur. Besök Fiskguidens webbsida eller ladda ner mobilappen idag!

Fiskguiden
 

fiskguiden.wwf.se

 

 

Ladda ner Fiskguidens app