© Germund Sellgren

Det här gör WWF för Östersjön 

WWF arbetar för att skydda Östersjön från ohållbart fiske, skydda fler områden, stoppa övergödningen, stoppa farliga utsläpp, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp. Här är några exempel på WWFs arbete för ett levande Östersjön.


Foto: Germund Sellgren / WWF

 

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Och trots att medvetenheten ökat kring problemen är det svårt att vända de negativa effekterna, då utsläpp, föroreningar och överfiske pågått under längre tid än havet klarar av.

 

Dags att ändra kurs

WWF arbetar för att öka medvetenheten om de problem som vårt vackra innanhav står inför, och för att skydda haven från överfiske, nedskräpning, klimatförändringar, föroreningar och exploatering. WWF vill engagera våra politiker i Östersjöfrågan, inte bara för Sverige utan för alla Östersjöländerna. Det krävs en förändring i hur alla som lever och verkar i och kring havet förhåller sig till det, och att inte utarma det unika hav vi har. 

 

Tillsammans kan vi väcka liv i Östersjön

WWF har arbetat med Östersjön under många år, och glädjande nog kan vi bland annat se att sillgrisslorna ökar i antal, kryssningsfartyg inte får dumpa avfallsvatten i havet och att ålen får återhämta sig med hjälp av ett utökat fiskestopp. Alla exempel på resultat av hårt arbete för att väcka liv i vårt vackra innanhav.

 

Kryssningsfartyg

Kryssningsfartyg får inte längre skita i Östersjön

WWFs fleråriga arbete för att stoppa dumpningen av avfallsvatten i Östersjön har gett resultat. Det har beslutats att utsläpp av toalettavfall är inte tillåtet från nya fartyg från 2019, och för redan befintliga från och med 2021.

Läs mer om arbetet


Alfåglar. Foto: Leif Schack Nielsen

Skyddade områden till havs

Tre unika utsjöområden i Östersjön skyddades under början av 2000-talet som marina Natura 2000-områden. Dessa områden utgör viktiga övervintringsplatser för sjöfåglar, som dyker efter föda på bankarnas lättåtkomliga djup och är viktiga lek- och uppväxtområden för många fiskarter.

Skyddade havsområden


WWF främjar naturbetesmarker

Naturbetesmarker tillhör våra allra mest artrika marker, och bidrar till att motverka övergödningen av Östersjön. För att de ska bevaras och utvecklas krävs bland annat en tydlig marknad och efterfrågan på naturbeteskött.
Mer om naturbeteskött


Naturbete. Foto: Germund Sellgren

Internationellt Östersjöprogram

Baltic Ecoregion Programme (BEP), ett program vars övergripande fokus är att bevara den biologiska mångfalden och minska de ekologiska fotavtrycken i havet.

Mer om BEP

Sillgrissla. Foto: Joakim Odelberg

Havsfåglar i Östersjön

Stora Karlsö är den viktigaste häckningsplatsen för en rad havsfågelarter i Östersjön. Redan 1912 ringmärktes de första sillgrisslorna på Stora Karlsö och WWFs projekt på ön sedan år 1997 har medverkat till att närmare 60 000 ungar idag är märkta i Sverige.

WWFs arbete på Stora Karlsö


Europeisk ål. Foto: Erling Svensen

Bevarar unika arter

WWF arbetar för bevara de unika arterna som lever i Östersjön. En sådan art är den europeiska ålen, vars livscykel sträcker sig över hela världen. WWF vill skapa fria vandringsvägar i hela Europa, och att stoppa ålkonsumtionen helt. I EU har bland annat ett längre fiskestopp beslutats om under 2018.

Rädda ålen


Torsk. Foto: Wild Wonders of Europe / Magnus Lundgren / WWF

Räddar torsken

Torsken som lever i Östersjön är unik i sitt slag, då den klarar av den låga salthalten i vattnet. WWF arbetar för att skydda Östersjötorsken, för om vi förlorar torsken, så förlorar vi en unik och viktig art i Östersjöns ekosystem.

Hur påverkar torsken Östersjön?


Ejder. Foto: Germund Sellgren

Bli Östersjöfadder

Visste du att du kan bli Östersjöfadder och stödja WWFs arbete för Östersjön? Genom att bli fadder bidrar du till att skapa ett friskare och levande hav.

Stöd arbetet för Östersjön

Senast uppdaterad 2018-06-05

Lyssna på Under ytan

Annelie Pompe. Foto: Hanli Prinsloo

 

I poddserien Under ytan möter du bland annat äventyraren Annelie Pompe, som dykt över hela världen men fortsätter att hålla de svenska haven närmast hjärtat.
Gå till vår havspoddsida för att lyssna

Välj rätt fisk!

 

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur. Besök Fiskguidens webbsida eller ladda ner mobilappen idag!

Årets ÖstersjöbondeWWF välkomnar enskilda jordbrukare, familjejordbruk eller jordbruksorganisationer, ekologiska eller konventionella, som gjort åtgärder för att minska näringsläckaget från sin jordbruksmark.

 

Målet är att öka medvetenheten om goda initiativ för ett hållbart lantbruk runt Östersjön, och att god miljöpraxis inom jordbrukssektorn ska spridas. 
Mer om Årets Östersjöbonde