Tjuvjakten på tiger i Indien når rekordnivåer

Förra året kommer att gå till historien som ett dystert år för Indiens vilda tigrar. Totalt  dödates 78 tigrar under 2012 och flertalet av tjuvjägare. Senast som lika höga siffror rapporterades var 2001 då 71 tigrar dödades. 

 

Situationen 2012 var värst i Tadobareservatet där 14 tigrar dödades, följt av 13 i Karnataka och 12 i Uttarakhand. De höga sifforna visar att den illegala handeln med tigrar följer de alarmerande rapporter som även gäller elefant och noshörning.

 

När de gäller tjuvskjutna tigrar i Indien så är det enligt indiska rapporter en ökad efterfrågan från andra asiatiska länder, främst Kina, som ligger bakom den ökande tjuvjakten. Regeringen i Indien säger att man vidtagit flera åtgärder för att stoppa den ökande illegala jakten, men det syns inte i den senaste statistiken. Indien är tigerns starkaste fäste med en stam på runt 1 700 tigrar enligt räkningar 2010.  

 
WWF arbetar på flera plan för att rädda tigern. Ett exempel är de 13 tigerlandskap - "Landscapes of Hope" - där WWF i samråd med regionala myndigheter länkat samman tigerreservat och nationalparker. WWFs arbete sker i nära samarbete med lokalbefolkningen i samtliga tigerområden.

 

Se vad WWF gör för Asiens tigar 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2013-10-18

 

Läs mer

WWF har satt som mål att långsiktigt vända den nedåtgående tigertrenden och fördubbla antalet tigrar till 2022. Totalt uppskattas antalet vilda tigrar idag till ca 3200.

Mer om tigern

Fakta om arter som används inom traditionell orientalisk medicin

www.traffic.org

2012 var ett dystert tigerår i Indien med 78 dödade tigrar. Under 2011 dödades 56 tigrar, 53 under 2010 och 2009 var det 66.

© WWF-Canon / Ola Jennersten