© WWF-Canon/Anthony B. RATH

WWFs kommentarer till de rapporter om missförhållanden i djurparker som framkommit i medierna

2012-10-18

– Kalla Fakta visade onsdagen 17 oktober 2012 en fruktansvärd och oetisk behandling av Parken Zoos djur i Eskilstuna. Alla som har hand om djur har ett stort ansvar att ta hand om dem på bästa sätt och här har det har uppenbarligen brustit, säger Tom Arnbom, naturvårdsexpert på Världsnaturfonden WWF.

 

WWF är mycket kritiska till den hantering som har uppdagats om vissa djur på djurparkerna i Eskilstuna och på Öland. Det är självklart att myndigheternas föreskrifter skall följas men det måste även finnas en öppenhet om vad som verkligen händer djuren, speciellt om de ingår i internationella avelsprogram.

I Sverige finns det flera djurparker som har mycket seriösa projekt för att hjälpa utrotningshotade arter – som exempelvis uppfödning av vitryggig hackspett där individer sedan kan släppas ut i det fria för att förstärka den vilda populationen i Sverige.

Svenska djurparker driver även projekt i samarbete med WWF för att rädda vilda populationer, som den sibiriska tigern. Här handlar det om att skapa förutsättningar för tigrarna att överleva ute i naturen där tjuvjakt och förstöring av livsmiljöerna är de stora problemen.

Det är viktigt att berörda myndigheter inspekterar de svenska djurparkerna för att kontrollera att lagar och förordningar följs.

Senast uppdaterad 2012-10-18