Foto: Ola Jennersten WWF

Jordbrukslandskapet

Jordbrukslandskapet har genomgått mycket stora förändringar under de senaste 60 åren. Från småskaliga lantbruk med djur och växtodling har jordbruket omvandlats till allt större och mer specialiserade gårdar.

WWF arbetar för den biologiska mångfalden och bibehållna ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet. Men också för en levande landsbygd och för att det ska finnas förutsättningar för lantbrukare att fortsätta bedriva jordbruk. För WWF har lantbruket ett dubbelt uppdrag som producent av både mat och kollektiva nyttigheter. För att skapa förutsättningar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart lantbruk på naturens villkor jobbar WWF från policy till projekt. Från att förändra EUs gemensamma jordbrukspolitik till att öka arealen naturbetesmarker – och allt däremellan.

 

© Edward Parker / WWF-Canon

Jordbrukspolitik

WWFs syn på jordbrukspolitik är att skattemedel i större utsträckning måste gå till att stödja både miljö och en levande landsbygd. Men också att lantbrukarna får betalt för de kollektiva nyttigheter som de skapar och som kommer hela samhället till godo.

EUs gemensamma jordbrukspolitik (CAP)
WWF anser att CAP i sin nuvarande utformning inte bidrar till ett långsiktigt hållbart jordbruk.

 

 

sånglärka foto Jörgen Lindberg

WWFs projekt i det svenska jordbrukslandskapet

Innovativ naturvård för bättre naturvård.

Innovativ naturvård

Närkes fågelsjöar och betesmarker

Foto Ola Jennersten

Naturbetesmarker och naturbeteskött

Världsnaturfonden WWF har sedan slutet av 1980-talet arbetat med projekten Naturbetesmarker och Naturbeteskött – kött från djur som betat naturbetesmarker – där djuren är en förutsättning för markernas biologiska och kulturella värden.

Naturbetesmarker

Naturbeteskött

Jan-Christer Carlsson Foto:WWF

Internationella projekt

Årets Östersjöbonde/projekt Östersjön och jordbruksprojekt i Kamerun.

Wetlands/ Meatball

Årets Östersjöbonde 2018

Jordbruksprojekt och biologisk mångfald i Kamerun

Nytt naturvårdsområde i Kenya ger inkomster till massajbyar

Senast uppdaterad 2017-10-25

WWF-rapport om naturbete

WWF har under 25 år arbetat med att få betesdrift på de finaste naturbetesmarkerna i Sverige, men också i Estland och ryska Karelen. Denna rapport berättar om detta långsiktiga arbete som också bland annat resulterat i att hela 30 000 hektar naturbetesmarker restaurerats.
 
Ladda ner fullständig rapport 
Ladda ner sammanfattning

 

Köttguiden – WWFs konsumentguide för kloka matval

Du som konsument kan bidra till en mer hållbar köttkonsumtion genom att göra kloka matval som tar hänsyn till naturen, klimatet och djurens välfärd. Köttguiden gör det lätt att välja rätt – ladda ner den som mobilapp, spara ner den som pdf .

 Läs mer här

 

Humlesidan

 

Lär dig vilka av sveriges 40 humlearter du har i din trädgård! Till humlesidan!

Kontakt

Ola Jennersten, Världsnaturfonden WWF
Biologisk mångfald och jordbruk
ola.jennersten@wwf.se