Ola Jennersten

Naturbetesmarker– en värdefull resurs

 

De svenska naturbetesmarkerna växer sakta igen. Hagmarker, ljunghedar, alvarsmarker och strandbeten längs havskusterna har blivit allt ovanligare. Flera av arterna som lever där är i dag utrotningshotade. En orsak är jordbrukets modernisering och krav på produktivitet vilket i viss mån gjort naturbetesmarkerna ekonomiskt olönsamma för lantbrukaren. 

 
WWF och naturbeteskött

Världsnaturfonden WWF har sedan slutet av 1980-talet arbetat med projekten Naturbetesmarker och Naturbeteskött – kött från djur som betat naturbetesmarker – där djuren är en förutsättning för markernas biologiska och kulturella värden. Målet har varit att sprida kunskap om och öka användandet av de svenska naturbetesmarkerna och dess unika värden.

 

Värdefull miljö

Naturbetesmarkerna är betydelsefulla för miljön på flera sätt. Deras fantastiska artrikedom gör dem till ett av de viktigaste markslagen att bevara för att skydda den biologiska mångfalden i Sverige. De är nödvändiga för pollinerande insekter och kan också bidra till att motverka övergödningen av Östersjön. Dessutom lagras koldioxid, så kallad kolinlagring, i den orörda marken.

 

Naturbetesmarker restaureras

Genom Världsnaturfondens projekt har ca 30 000 ha, eller drygt 51 000 fotbollsplaner, naturbetesmarker restaurerats eller fått förstärkt hävd och WWF har lanserat konceptet Naturbeteskött. WWF anser att konsumtionen av kött måste minska men när man äter kött kan man med fördel välja Naturbeteskött. Köttet håller hög kvalitet och är dessutom den enda produkt på marknaden med tydliga miljöfördelar då djuren håller naturbetesmarkerna öppna. Det gör förhoppningsvis att konsumenterna är beredda att betala ett högre pris. På så sätt får lantbrukaren möjlighet att bruka sina naturbetesmarker och samtidigt gå runt ekonomiskt.

 

Bråbygden. Foto Ola Jennersten WWF

Senast uppdaterad 2017-03-31

WWF-rapport om naturbete

WWF har under 25 år arbetat med att få betesdrift på de finaste naturbetesmarkerna i Sverige, men också i Estland och ryska Karelen. Denna rapport berättar om detta långsiktiga arbete som också bland annat resulterat i att hela 30 000 hektar naturbetesmarker restaurerats.
 
Ladda ner fullständig rapport 
Ladda ner sammanfattning

Läs mer om naturbete

Vill du veta mer

Om naturbeteskött, var du kan hitta lokala producenter eller få förslag på recept gå till Föreningen Naturbeteskött i Sveriges hemsida www.naturbete.se