Foto Ola Jennersten

Naturbeteskött = ökad beteshävd

Foto: Ola Jennersten

Samarbete med ICA

I mitten av 1990-­talet utvecklade WWF produkten naturbeteskött i samarbete med ICA. WWF har med ekonomiskt stöd från ICA arbetat för att restaurera naturbetesmarker, göra begreppen naturbete och naturbeteskött kända och öka försäljningen av naturbeteskött. Värdefulla betesmarker som håller på att växa igen har röjts och stängslats in.

 
WWFs projekt Naturbetesmarker/Naturbeteskött har resulterat i att:


•   Minst 36 000 ha naturbetesmarker har restaurerats eller fått bättre skötsel i form av ökad beteshävd.


•  500 lantbrukare har fått råd och hjälp med hävden av naturbetesmarker och produktion av naturbeteskött.


•  Naturbeteskött är ett certifierat produktionssystem för kvalitetskött uppfött på naturbetesmarker genom Svenskt Sigill naturbeteskött.


•  Naturbeteskött säljs både som ett närproducerat och lokalt kött av enskilda butiker och över hela landet via ICA Sverige och serveras också på restauranger och i personal- och skolmatsalar.


•  Naturbetesmarker och naturbeteskött börjar bli etablerade termer såväl bland lantbrukare, kockar, matjournalister och konsumenter.


WWF arbetar även på global nivå med att försöka minska de negativa konsekvenserna av nötköttsproduktion och där utgör det svenska projektet med naturbetesmarker ett positivt exempel.


Det finns många anledningar att minska konsumtionen av kött. Att äta mindre kött än vad vi gör i dag är nödvändigt för miljön av flera olika skäl, men när du äter kött – välj naturbeteskött. Då vet du att du inte bara får en produkt av hög kvalitet men också att det kommer från djur som bidragit till att öka biologisk mångfald och hålla landskapet öppet.

Senast uppdaterad 2017-03-31

Läs mer om naturbete

WWF-rapport om naturbete

WWF har under 25 år arbetat med att få betesdrift på de finaste naturbetesmarkerna i Sverige, men också i Estland och ryska Karelen. Denna rapport berättar om detta långsiktiga arbete som också bland annat resulterat i att hela 30 000 hektar naturbetesmarker restaurerats.
 
Ladda ner fullständig rapport 
Ladda ner sammanfattning

Mer om naturbeteskött

Om naturbeteskött, var du kan hitta lokala producenter eller få förslag på recept gå till Föreningen Naturbeteskött i Sveriges hemsida www.naturbete.se

 

Välmarmorerat naturbeteskött. Foto: Ola Jennersten/N

 Foto: Ola Jennersten / N