Low Carbon City Initiative


© WWF-Canon / Kevin SCHAFER

 

Shanghai och Baoding är de första två städerna i Kina som deltar i ett nytt WWF-initiativ för att hitta nya, mindre koldioxidintensiva vägar för urban utveckling. Projektet kallas ”Low Carbon City Initiative” och fokuserar till en början på energieffektiva byggnader och produkter samt förnyelsebara energikällor.

Kinas städer är en viktig del av den ekonomiska utvecklingen och de står idag inför stora problem med låg energieffektivitet och försämrad miljö. Syftet med projektet är att hitta en hållbar utveckling för Kinas urbana områden och att visa att det går att reducera de negativa miljöeffekterna och minska en växande energikonsumtion. Projektets mål att mellan år 2006 och 2010 bidra till Kinas mål att minska energikonsumtionen med 20 procent.


Ett nätverk ska skapas för informationsutbyte i policyfrågor och teknologiskt samarbete för användning av förnyelsebar energi, investeringar och export av förnybara energiprodukter.

I Shanghai ska energianvändningen mätas i utvalda offentliga byggnader som kontor, hotell och gallerior och riktlinjer för en lansering av grönare konstruktioner och demonstrationsprojekt i Shanghai ska utarbetas.

I Baoding kommer WWF att stödja utformningen och genomförandet av projekt för uthållig utveckling, som till exempel en solenergistad och en produktionsbas för förnybara energikällor.

Vägen till en hållbar urban utveckling är lovande men samtidigt utmanande och kräver engagemang och stöd från regeringar, företag och internationella organisationer.

 
 
Senast uppdaterad 2013-09-17
   
  

 

Gör en insats för klimatet