Kvinnor på plantage i Mambele, Kamerun. Foto: Brent Stirton / WWF-UK

Människa och natur i harmoni

För att WWF ska kunna nå sina mål om en hållbar utveckling så räcker det inte att arbeta med enbart fokus på växter och djur, vi måste också arbeta tillsammans med de människor som bor i områdena där vi verkar. Därför är en viktig del av vårt arbete att också stödja lokala organisationer. 

Människor som bor i de områden där WWF arbetar tillhör ofta marginaliserade grupper som lever i fattigdom och saknar inflytande i samhället. De är ofta beroende av lokala naturresurser för sin försörjning. När befolkningen växer ökar trycket på naturen, och då hotas både samhällenas överlevnad och den biologiska mångfalden.

För att på lång sikt kunna skydda hotade djur och miljöer så krävs en kunnig och engagerad lokalbefolkning som kan försörja sig på sätt som inte skadar naturen. WWFs stöd handlar till exempel om att utbilda lokala organisationer i hur de kan påverka makthavare för att få större inflytande i skogsförvaltningen. Vi ger också stöd inom allt från hållbara energilösningar och giftfri odling till hur man förhandlar för att få bättre betalt för sina produkter.

Och viktigast av allt – WWF bidrar med kunskap, men själva jobbet utförs av de tusentals människor som anpassar kunskapen till de lokala förutsättningarna och omsätter den i praktik.

På den här sidan hittar du artiklar om några av projekten.

 

Här kan du läsa mer om WWFs arbete med lokala organisationer

 

 

Hållbar energi

Satsningar på hållbar energi minskar beroendet av de energikällor som skadar miljön och bidrar samtidigt till minskad fattigdom.

 

Zimbabwe: Biogas gör livet enklare i  Miombo 

Tanzania: Smarta spisar sparar både skog och pengar

Indonesien: Färre strömavbrott på Sumatra   

Hållbara samhällen

När människor har kunskap, motivation och möjligheter att förvalta lokala naturresurser på ett hållbart sätt skonas miljön samtidigt som livsvillkoren förbättras.

 

Kenya: Hela byn arbetar tillsammans för hållbar utveckling

Uganda: Skolan lär elever skydda Victoriasjön  

Indonesien: Samarbete över gränserna skyddar Borneos natur 

DR Kongo: Medling löser konflikter i känsligt område

  

 

Hållbar försörjning

Samhällen som är beroende av naturen för sin försörjning behöver inflytande och tillgång till hållbara alternativ som hjälper dem att skydda miljön och stå emot klimatförändringar.

 

Laos: Hållbar rotting ger ökade inkomster

Indonesien: Bybor värnar om fisket

Kenya: Naturvårdsområde ger inkomster till massajbyar  

Hållbar naturvård

När lokala samhällen har kunskap och ges möjligheter att hantera relationen med vilda djur blir de goda grannar i stället för oönskade besökare.

  

Tanzania: Människorna skyddar livsviktiga träd

Kamerun: Regnskogsby ställer om från jakt till jordbruk

Thailand: Grön korridor hindrar utrotning

Madagaskar: Mangroven är byns bank

 

 

Miljömedvetna skolbarn vid Victoriasjön

Den biologiska mångfalden runt Victoriasjön är en av Afrikas största. Samtidigt är trycket på naturresurserna stort från de nästan 30 miljoner människor som bor i området.

 

I den här filmen får du följa med till en skola i Nandi Hills i västra Kenya som deltar i WWFs utbildningsprogram. Här har lärarna förvandlat skolan till en grön oas där eleverna lär sig om hållbart nyttjande av naturresurserna. Föräldrarna skickar numera barnen till skolan med glädje, eftersom de kan dra direkt nytta av den praktiska kunskap som barnen får.

 


Senast uppdaterad 2016-11-16

WWFs arbete för människor

 

WWF arbetar för att stärka civilsamhällets organisationer runt om i världen. Idén är att bidra till både socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Lokalbefolkningars egna organisationer får stöd att arbeta för att skydda djur och natur i sin närmiljö, men också att driva sociala projekt som bidrar till att minska fattigdomen på ett hållbart vis.
Vissa projekt sker med medel från PostkodLotteriet, men det största programmet finansieras till 90 procent av Sida. Under åren 2014-2016 genomförs elva projekt i 16 länder, (se karta ovan) med en årlig budget på 66 miljoner kronor.


Läs mer om Sidas arbete med
Miljö och klimat
Hållbar samhällsbyggnad

- I framtiden kan våra barn försörja sig genom naturvård och samtidigt skapa en bättre miljö och ett rikare djurliv säger Moses. Foto: Andrew McVey, WWF

- I framtiden kan våra barn försörja sig genom naturvård och samtidigt skapa en bättre miljö och ett rikare djurliv.

Moses Sikona, boskapsskötare vid naturvårdsområdet i Masai Mara

Sarah Kapfunde-Mutoko.

- Det finns många fördelar med att använda biogas, inte minst därför att det är mycket lättare att få en jämn värme för matlagningen. Och så slipper vi röken inomhus.

Sarah Kapfunde-Mutoko, som bor i distriktet Mutoko i östra Zimbabwe.