© Germund Sellgren / WWF-Sweden

Årets Östersjöbonde

Meningen med priset "Årets Östersjöbonde" är att inspirera till goda miljöinsatser runt Östersjön och visa att det är möjligt att minska övergödningen.  Varje år utses nationella vinnare i Östersjöländerna som går till final om titeln Årets Östersjöbonde.

 

Läckage av fosfor och kväve från jordbruksmarkerna är ett stort problem för Östersjön. Här har lantbrukare i Östersjöns avrinningsområde en stor möjlighet att bidra positivt genom att övergå till mer hållbara jordbruksmetoder, och minska läckaget.

 

Genom Årets Östersjöbonde - Baltic farmer of the Year Award - hjälper vi sedan 2009 till att lyfta fram goda exempel som kan sprida sig till andra gårdar runt Östersjön.

 

© Germund Sellgren / WWF-Sweden

 

Lantbrukare kan göra stor skillnad

Jordbruket runt Östersjön står för mer än hälften av de utsläpp som orsakar övergödningen av vårt innanhav Östersjön. Därför kan lantbruare göra en enorm skillnad för Östersjön, genom att minska sitt näringsläckage.

 

 

Många vinnare 

Nationella vinnare. En vinnare utses i varje land runt Östersjön. Prissumman är 1 000 euro.
 

Årets Östersjöbonde.  Ländernas vinnare går vidare till den stora finalen och blir bjudna på en konferens med galamiddag. Där utser en internationell jury en vinnare som blir Årets Östersjöbonde – Baltic Farmer of the Year. Vinnaren belönas med 10 000 euro för att ha genomfört de bästa miljöåtgärderna i hela regionen.

 

Foto: Joonas-Fritze-WWF

 

Möt Årets Östersjöbonde 2015: Markus Eerola och Minna Sakki-Eerola

Markus Eerola och Minna Sakki-Eerola från Finland blev Årets Östersjöbonde 2015. I sin ekologiska odling i Kettala använder de dagligen innovativa och exakta metoder för att visa hänsyn till miljön.Genom att odla växter med ett högt växtnäringsinnehåll och förbättra jordens struktur minskar de läckaget av växtnäringsämnen till Östersjön, och behåller näringsämnena i jorden.

 

– Det här ger oss kraft att att fortsätta vårt eget arbete och att dela våra metoder med andra. Samarbete och en positiv inställning är viktigt för att uppnå ett mer hållbart jordbruk. Miljövänlig odling är också en styrka för oss i marknadsföringen av våra produkter, säger Markus Eerola.

 

Film: Baltic Sea Farmer of the Year Award (Årets Östersjöbonde)

 

 

 

  

  

Senast uppdaterad 2018-03-07

Foto: CreativeCommons/pixabay/klimkin

 

Anmäl dig till
Årets Östersjöbonde 2018! 

WWF letar nu efter Årets Östersjöbonde 2018. Välkommen med din anmälan!

Vi välkomnar enskilda jordbrukare, familjejordbruk och jordbruksorganisationer – ekologiska eller konventionella. Det avgörande är att ni gjort åtgärder för att minska näringsläckaget från er jordbruksmark.


”Med den här tävlingen vill vi lyfta de goda exemplen och framhäva att det finns lantbrukare som gör något utöver det vanliga och som verkligen bidrar till att skydda Östersjön.”
Anders Alm, Östersjöexpert, WWF


 

Här finns anmälningsblanketten för Årets Östersjöbonde 2018

 

Så här anmäler du dig:
Sista dag för anmälan: 31 mars 2018.
Ladda ned tävlingskriterier och anmälningsblankett 


För mer information:
Anders Alm, Östersjöexpert, WWF
072-501 0487

anders.alm@wwf.se

Tidigare vinnare

2015: Minna Sakki-Eerola och Markus Eerola från Finland

 

2014: Juris Cirulis och Vija Cirule, Lettland


2013: Juhan Särgava, Estland

 

2011: Marian Rak, Polen

 

2010: Håkan och Teri Lee Eriksson, Sverige

 

2009: Katariina Vapola och Jyrki Ankelo, Finland