© Germund Sellgren / WWF-Sweden

Årets Östersjöbonde

Meningen med priset "Årets Östersjöbonde" är att inspirera till goda miljöinsatser runt Östersjön och visa att det är möjligt att minska övergödningen.  Varje år tävlingen går utses nationella vinnare i Östersjöländerna som sedan går till final om titeln Baltic farmer of the year - Årets Östersjöbonde.

 

Läckage av fosfor och kväve från jordbruksmarkerna är ett stort problem för Östersjön. Här har lantbrukare i Östersjöns avrinningsområde en stor möjlighet att bidra positivt genom att övergå till mer hållbara jordbruksmetoder, och minska läckaget.

 

Genom Årets Östersjöbonde - Baltic farmer of the Year Award - hjälper vi sedan 2009 till att lyfta fram goda exempel som kan sprida sig till andra gårdar runt Östersjön.

 

© Germund Sellgren / WWF-Sweden

 

Lantbrukare kan göra stor skillnad

Jordbruket runt Östersjön står för mer än hälften av de utsläpp som orsakar övergödningen av vårt innanhav Östersjön. Därför kan lantbrukare göra en enorm skillnad för Östersjön, genom att minska sitt näringsläckage.

 

 

Många vinnare 

Nationella vinnare. En vinnare utses i varje land runt Östersjön. Prissumman är 1 000 euro.
 

Internationella vinnare - Årets Östersjöbonde.  Ländernas vinnare går vidare till den stora finalen och blir bjudna på en konferens med galamiddag. Där utser en internationell jury en vinnare som blir Årets Östersjöbonde – Baltic Sea Farmer of the Year. Vinnaren belönas med 10 000 euro för att ha genomfört de bästa miljöåtgärderna i hela regionen.

 

Teamet från Karlsfält Gård - från vänster, Olof Bengtsson (ordförande), Erik Bengtsson (VD) och Christoffer Bonthron (projektledare). Delar av systemet för precisionsbevattning syns i bakgrunden. Foto: Maria Bonthron

Teamet från Karlsfält Gård - från vänster, Olof Bengtsson (ordförande), Erik Bengtsson (VD) och Christoffer Bonthron (projektledare). Delar av systemet för precisionsbevattning syns i bakgrunden. Foto: Maria Bonthron

 

Möt 2018 års svenska vinnare i Årets Östersjöbonde: Erik Bengtsson och Christoffer Bonthron

Erik Bengtsson och Christoffer Bonthron från Karlsfälts Gård i Ystad har utsetts till Sveriges nationella vinnare i Årets Östersjöbonde 2018. Med sitt klimatsmarta bevattningssystem visar de innovation som både är modernt, miljövänligt och hållbart.

Genom att skapa våtmarker och dammar vid åkermarken, absorberas näringsämnena och kan sedan användas på nytt för att bevattna och göda åkrarna. Något som verkar positivt för det lokala djurlivet, såväl som naturen och havet.
Själva bevattningssystemet är också moderniserat så att det ska fungera mer som ett naturligt regn, och på så vis minimera läckage och elförbrukning.

- Vi har gjort detta för att miljön är central och viktig för oss samt en av värdegrunderna för verksamheten på gården. Vi lånar marken av våra barn – när vi återlämnar den vill vi att vi ska känna att vi har gjort det bästa som går med de förutsättningarna vi hade och den teknik och kunskap som fanns tillgänglig, säger Christoffer Bonthron. Alla är vinnare på att det arbetas med miljöfrågor, fortsätter han. Speciellt lantbrukaren själv, då de konkreta positiva effekterna av miljöåtgärder oftast kan mätas och märkas omgående i närområdet på lantbrukarens egen gård. En annan viktig aspekt är att dagens uppmärksamma och medvetna kunder värdesätter ett miljömedvetet lantbruk och därmed kan ekonomin på gården stärkas av aktivt arbete med miljöfrågor.  


I höst representerar Karlsfälts Gård Sverige i den internationella tävlingen ”Baltic Farmer of the Year” där en vinnare för hela Östersjöregionen utses.

 

Film: Baltic Sea Farmer of the Year Award (Årets Östersjöbonde)

 

 

 

  

  

Senast uppdaterad 2018-06-04

Foto: CreativeCommons/pixabay/klimkin

 

Årets svenska vinnare är utsedda!

Vi kan stolt gratulera Erik Bengtsson och Christoffer Bonthron från Karlsfälts Gård till den nationella titeln i Årets Östersjöbonde 2018. De får snart representera Sverige i Baltic sea farmer of the year.

”Med den här tävlingen vill vi lyfta de goda exemplen och framhäva att det finns lantbrukare som gör något utöver det vanliga och som verkligen bidrar till att skydda Östersjön.”
Anders Alm, Östersjöexpert, WWF


 

Här finns anmälningsblanketten för Årets Östersjöbonde 2018

 

Så här anmäler du dig:
Anmälan är stängd för denna gång. Läs gärna om tävlingskriterierna på länken, och anmäl dig nästa gång!
Ladda ned tävlingskriterier och anmälningsblankett 


För mer information:
Anders Alm, Östersjöexpert, WWF
072-501 0487

anders.alm@wwf.se

Tidigare internationella vinnare

2015: Minna Sakki-Eerola och Markus Eerola från Finland

 

2014: Juris Cirulis och Vija Cirule, Lettland


2013: Juhan Särgava, Estland

 

2011: Marian Rak, Polen

 

2010: Håkan och Teri Lee Eriksson, Sverige

 

2009: Katariina Vapola och Jyrki Ankelo, Finland