Den röda gladans återkomst i Sverige

 

Röd glada© Wild Wonders of Europe /Juan Carlos Munoz / WWF

 

Projekt Glada startades 1976 i Skåne och det blev ett mycket lyckat WWF-projekt. Under en period var den vackra rovfågeln på väg att försvinna ur den svenska faunan och under 1970-talet återstod endast ett 50-tal par.

 

Det var en grupp forskare och ornitologer som startade projektet. En viktig del av arbetet bestod av inventeringar, skyddet av boplatser och stödutfodring på vintern med slaktavfall.

Utfodringen resulterade i att gladorna började övervintra i Skåne. Samtidigt var den röda gladan akut hotad i Skottland där den endast överlevde tack vare reservat och fågelskyddsstationer. I Sverige blev Projekt Glada så framgångsrikt att skånska ungfåglar under slutet av 1980-talet kunde exporterades till Skottland under fem år. Det resulterade 1994 i 11 häckande par som alla hade sitt ursprung i Skåne.

Idag uppgår antalet röda glador i Sverige enligt Sveriges Ornitologiska Förening till
1 950 par (fågelåret 2009, vår fågelvärld) . Av dem finns 1 800 par i Skåne, de övriga främst i Halland och Blekinge.   

Senast uppdaterad 2016-10-27

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

WWF startar 1961

WWF skapades i en speciell tidsanda. Året var 1961 och industrins hjul hade åter kommit igång efter kriget i Europa. Ekonomin blomstrade och roduktionen och konsumtionen firade triumfer.

Efter drygt ett årtionde började så den andra sidan av välstånds-myntet att visa sig. Alla industrier som producerade detta välstånd hade också en skorsten eller ett avloppsrör rakt ut i naturen. Det avfall som inte gick de vägarna hamnade i stället på soptippen, eller grävdes ner, med lagens hjälp. Ett effektivare jord- och skogbruk tog kemikalierna i sin tjänst och sprutade oönskade djur och växter rakt in i evigheten. Skövlingen av tropikskogar började också gripa omkring sig allt mer. Människans energiska framfart skadade djur, växter och miljö.

Läs mer om WWFs historia