Ekosystemtjänster in i skolornas läroplan

WWFs omfattande remissarbete i samband med riksdagsbeslut ger resultat i varenda skola.

 

Den 11 oktober 2010 presenterade utbildningsministern den nya läroplanen med kursplaner för grundskolan. Där framkommer att begreppet ekosystemtjänster ska tas upp i biologiundervisningen för alla elever från årskurs 4.

Att naturen förser oss människor med ”gratis tjänster” i form av bland annat syre, vatten och pollinering är ingenting nytt. Däremot har de så kallade ekosystemtjänsterna inte uppmärksammats i samhällsplanering och ekonomiska kalkyler.

Kunskapen om att förstörda ekosystemtjänster får konsekvenser för framtiden innebär att de kommer att få större chans att skyddas. Idag när större delen av jordens befolkning bor i städer arbetar WWF bland annat med lärande och delaktighet inom hållbar stadsutveckling samt med innovationer och urban grönska. 

Senast uppdaterad 2016-10-27

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

WWF startar 1961

WWF skapades i en speciell tidsanda. Året var 1961 och industrins hjul hade åter kommit igång efter kriget i Europa. Ekonomin blomstrade och roduktionen och konsumtionen firade triumfer.

 

Efter drygt ett årtionde började så den andra sidan av välstånds-myntet att visa sig. Alla industrier som producerade detta välstånd hade också en skorsten eller ett avloppsrör rakt ut i naturen. Det avfall som inte gick de vägarna hamnade i stället på soptippen, eller grävdes ner, med lagens hjälp. Ett effektivare jord- och skogbruk tog kemikalierna i sin tjänst och sprutade oönskade djur och växter rakt in i evigheten.

 

Skövlingen av tropikskogar började också gripa omkring sig allt mer. Människans energiska framfart skadade djur, växter och miljö.

Läs mer om WWFs historia