Foto: Martin Harvey / WWF-Canon

WWF – världens naturvårdsorganisation firar 50 år 2011

Läs om WWFs naturvårdssegrar i Sverige och världen under 50 år


ringsvanslemur(katta)© Martin Harvey/ WWF

 

Madagaskar

Ingen annanstans i världen finns så många unika arter och livsmiljöer som på ön Madagaskar öster om Afrikas fastland. Sedan decennier tillbaka har WWF bedrivit ett kraftfullt bevarandearbete för att skydda de sista resterna av regnskog och torrskog som är livsmiljöer för öns unika biologiska skatter.


Under 2003 beslöt Madagaskars regering att trefaldiga sina skyddade områden från 1,7 miljoner hektar till 6 miljoner hektar, vilket var en stor framgång för naturvården. 

Man hade från politiskt håll uppmärksammat att svedjejordbruk, illegal gruvdrift och omfattande illegal skogsskövling snabbt höll på att utradera öns viktiga livsmiljöer.
Fattig landsbygdsbefolkning skapar sig lite inkomster genom att hugga ädelträd i skyddade områden. Virke som sedan köps upp av Kinesiska handlare för export till den asiatiska marknaden.


På denna sägenomspunna ö finns i dag en fjärdedel av världens primater och ön ligger på fjärde plats när det gäller mångfalden av reptiler och groddjur – varav merparten inte finns någon annanstans på jorden. Denna rikedom gör att Madagaskar klassas som ett vanlig tanrek (Tenrec ecaudatus) © R.Isotti, A.Cambone - Homo Ambiens / WWF-Canonland med mega biodiversitet där så gott som allt har högsta skyddsvärde och allt är hotat. Arter som lemurerna, vangorna, tanrekarna och giraffskalbaggar har under årmiljoner anpassat sig till en miljö som varit stabil. Detta ändrades när människorna koloniserade ön, och under de senaste hundra åren har runt 90 procent av öns skogar försvunnit då de huggits ner för att ge plats åt jordbruk.


Som en del av satsningen för att skydda 6 miljoner hektar av de viktigaste naturvårdsområdena har WWF tagit initiativ till en bevarandefond där det idag finns 250 miljoner kronor vars avkastning ska gå till att sköta det nätverk av nationalparker som nu upprättas. Man har till dags dato skyddat runt 4.3 miljoner hektar av värdefulla naturområden vilket få ses som en stor seger.


I den handlingsplan som går under benämningen WIOMER föreslås ett 5-årigt initiativ för att vända den nuvarande nedgången i biologisk mångfald i de marina miljöerna och fisket. Samtidigt ska en effektiv och hållbar förvaltning av regionens marina resurser skapas, inte bara på Madagaskar utan även på Komorerna, Seychellerna, Mauritius och franska Réunion. Här vill man upprätta en hållbar fiskeförvaltning längs 30 procent av regionens kuster, skapa ett nätverk av kustnära och marina skyddade områden.


Naturvårdsläget på Madagaskar har efter militärkuppen 2009 försämrats men WWF på Madagaskar ger inte upp utan fortsätter sitt arbete för att skydda den unika naturen på ön och uppmanar omvärlden att stödja fortsatta naturvårdsinsatser och sprida budskapet om vad som sker. Mer om Madagaskar

 

Läs om fler av WWFs naturvårdssegrar i Sverige och i övriga världen under 50 år  

 

Läs mer om WWFs projekt här

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2014-08-28

WWF 50 år 2011

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

WWF startar 1961

WWF skapades i en speciell tidsanda. Året var 1961 och industrins hjul hade åter kommit igång efter kriget i Europa. Ekonomin blomstrade och roduktionen och konsumtionen firade triumfer.

Efter drygt ett årtionde började så den andra sidan av välstånds-myntet att visa sig. Alla industrier som producerade detta välstånd hade också en skorsten eller ett avloppsrör rakt ut i naturen. Det avfall som inte gick de vägarna hamnade i stället på soptippen, eller grävdes ner, med lagens hjälp. Ett effektivare jord- och skogbruk tog kemikalierna i sin tjänst och sprutade oönskade djur och växter rakt in i evigheten. Skövlingen av tropikskogar började också gripa omkring sig allt mer. Människans energiska framfart skadade djur, växter och miljö.

Läs mer om WWFs historia