Världens största fågelholk – forskningshyllan för sillgrisslor

 

sillgrissla

 

Sedan 1997 har WWF bidragit till ett framgångsrikt havsfågelprojekt på Stora Karlsö. Eftersom havsfåglarna står högt i näringskedjan kan forskningen berätta mycket om tillståndet under havsytan. Med hjälp av världsunika studier har projektet bidragit till ett stort vetenskapligt och allmänt värde för att vi ska förstå förändringar i havsmiljön.


Redan 1912 ringmärktes de första sillgrisslorna på Stora Karlsö och sedan dess har närmare 60 000 ungar märkts. Miljögiftsanalyser på sillgrisslornas ägg har utförts sedan slutet av 1960-talet.


Sedan WWF tog vid i slutet på 1990-talet har projektet haft stor betydelse för att visa hur sillgrisslan påverkas av ekosystemförändringar och hur arten kan användas som en tidig indikator på hur ekosystemet mår. Under 2008 byggdes en konstgjord hylla för häckande sillgrisslor på Stora Karlsö. Hyllan stod klar i slutet av oktober och de första sillgrisslorna flyttade in under våren 2009.

 

Hyllan rymmer 800 häckande sillgrisslepar och fungerar både som en naturlig häckningsplats och som en högteknologisk forskningsstation som utan att fåglarna störs gör det möjligt att följa fåglarnas liv in i minsta detalj.

 

Bland annat noteras varje gång en viss fågel landar och lyfter från hyllan. När all utrustning är på plats blir föräldrar och ungar automatiskt vägda och avlästa.

 

På sikt kan hyllan utrustas med webbkameror och bli en utmärkt informationsspridare även för allmänheten.


Hyllan har finansierats av WWF med tre miljoner kronor. Den väger drygt 4 ton, är 11 meter hög och är gjord av stål och trä. Den har monterats i anslutning till det befintliga fågelberget på Stora Karlsö och liknar de naturliga klipphyllor som sillgrisslorna lever på. Bygget av hyllan och bidrar till att forskningen kan ligga i frontlinjen i världen. Den är en succé och har redan rönt stor uppmärksamhet bland internationella fågelforskare som imponerats av hyllan och dess värde för förståelsen av Östersjöns ekosystem.

 

Film: Ringmärkning av sillgrisslor på Stora Karlsö

 

 

Världsnaturfonden WWF i Sverige

I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte
att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och
att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet.

Idag bedriver Världsnaturfonden WWF naturvårdsverksamhet till stor del i egen regi där huvuduppgiften är att skydda den biologiska mångfalden och främja naturresursernas uthålliga nyttjande, både i Sverige och globalt.

 

WWFs arbete i Sverige är organiserat i tre program: Klimat, Sveriges natur och Östersjön samt Internationell naturvård.

WWF har i många år arbetat såväl globalt som lokalt med klimatfrågan. Vårt mål är att Sverige ska bli en världsledande exportör av klimatvänliga energilösningar.

Skogsarbetet syftar bland annat till att införa och utvärdera FSCs kriterier i Sverige och utomlands för att åstadkomma ett naturanpassat skogsbruk. Den marina verksamheten både i Sverige och globalt är inriktad på att öka antalet marina reservat och i ökande grad arbeta med fiskefrågor. Många projekt i Sveriges natur handlar i hög grad också om restaurering, hävd och områdesskydd. 

 

Senast uppdaterad 2017-10-31

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

WWF startar 1961

WWF skapades i en speciell tidsanda. Året var 1961 och industrins hjul hade åter kommit igång efter kriget i Europa. Ekonomin blomstrade och roduktionen och konsumtionen firade triumfer.

Efter drygt ett årtionde började så den andra sidan av välstånds-myntet att visa sig. Alla industrier som producerade detta välstånd hade också en skorsten eller ett avloppsrör rakt ut i naturen. Det avfall som inte gick de vägarna hamnade i stället på soptippen, eller grävdes ner, med lagens hjälp. Ett effektivare jord- och skogbruk tog kemikalierna i sin tjänst och sprutade oönskade djur och växter rakt in i evigheten. Skövlingen av tropikskogar började också gripa omkring sig allt mer. Människans energiska framfart skadade djur, växter och miljö.

Läs mer om WWFs historia