Fladdermössen har fått skydd i "Bat Forts"

 

 © Tom Arnbom

 

Under 2009 inledde WWF i samarbete med Fortifikationsverket en ny satsning för att skydda fladdermöss i Stockholms skärgård. Tidigare militära berganläggningar i skärgården har fått nytt liv genom att omvandlas till ”Bat Forts” – hem för fladdermöss.

Sverige har skrivit under en överenskommelse om fladdermöss – "Eurobat" – och tack vare projektet har fladdermössens framtid säkrats i området. Om bergen hade gjutits igen hade fladdermössen gått en säker död till mötes. I nästan alla militäranläggningar som forskarna besökte, fann de övervintrande arter av fladdermöss, varav flera rödlistade.


Förutom de rödlistade arterna – barbastell (Barbastella barbastellus), fransfladdermus (Myotis nattereri) och mustaschfladdermus (Myotis mystacinus) – har fem andra fladdermusarter hittats, bland annat långörad fladdermus (Plecotus auritus) och vattenfladdermus (Myotis duabentonii). Den art som väckte störst uppmärksamhet var en barbastell, som är mycket ovanlig. Fyndet är det första i Stockholms län.


Vid den första inventeringen efter ombyggnaderna av alla BAT-forts på Värmdö och Rindö var resultatet över förväntan. Den mycket sällsynta barbastellen har tillsammans med ett 20-tal individer av minst fyra andra arter åter valt att övervintra vid berganläggningen vid Örsundet, Värmdö. Örsundet har nu förts fram som en av Sveriges 8-10 lokaler som bör ingå i det framtida nationella övervakningsprogrammet för fladdermöss.


Våren 2010 skrev WWF en ansökan åt Värmdö kommun som medförde att kommunen erhöll 150 000 kronor från länsstyrelsen för att fortsätta det arbete med fladdermöss som startats av WWF. Dessutom har Fortifikationsverket bjudit in WWF för att presentera BAT-forts för personalen i Eskilstuna.


BAT-forts har nu använts som förebild av Fortifikationsverket vid andra igengjutningar av bergrum i Sverige.

 

Mer om fladdermöss och följ med ut och spana och lyssna på fladdermöss

Senast uppdaterad 2016-10-28

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

WWF startar 1961

WWF skapades i en speciell tidsanda. Året var 1961 och industrins hjul hade åter kommit igång efter kriget i Europa. Ekonomin blomstrade och roduktionen och konsumtionen firade triumfer.

Efter drygt ett årtionde började så den andra sidan av välstånds-myntet att visa sig. Alla industrier som producerade detta välstånd hade också en skorsten eller ett avloppsrör rakt ut i naturen. Det avfall som inte gick de vägarna hamnade i stället på soptippen, eller grävdes ner, med lagens hjälp. Ett effektivare jord- och skogbruk tog kemikalierna i sin tjänst och sprutade oönskade djur och växter rakt in i evigheten. Skövlingen av tropikskogar började också gripa omkring sig allt mer. Människans energiska framfart skadade djur, växter och miljö.

Läs mer om WWFs historia