WWF-Canon / John MacKINNON

WWF – världens naturvårdsorganisation firar 50 år 2011

Läs om WWFs naturvårdssegrar i Sverige och världen under 50 år


Atlantic walruses  / WWF-Canon

 

Bättre skydd för valrossar i Ryssland

WWF har tillsammans med lokala myndigheter arbetat fram en ny flexibel förvaltning av valross i samhället Ryrkapie i östra arktiska Ryssland.

På grund av att havsisen under sommartid smälter bort längs kusten i Tjukotka kommer stora mängder valrossar iland och bildar enorma kolonier, på upp mot 50 000 individer. Kolonierna är mycket känsliga för störningar som orsakar panik, med följd att många valrossar trampas och kläms ihjäl.

© Ole Joergen Liodden / WWF-CanonSedan 2007 har världens största valrosskoloni formats inom ett mycket begränsat område intill ett större samhälle och risken för störningar är mycket stor när människor ska titta på, fotografera eller klappa de stora sälarna. För att skydda valrossarna, har de lokala myndigheterna bestämt att när en valross kommer upp på land så skyddas området för tillträde fram till att valrossarna lämnar området några månader senare inför vintern. Det finns också en väl tilltagen buffertzon mellan valrossar och nyfikna människor. 
 

Om det inte kommer upp några valrossar på land är inte området skyddat. När kolonin är etablerad vaktas valrossarna av WWFs valrosspatrull så att ingen bryter mot reglerna. Detta är ett bra exempel på hur en flexibel förvaltning kan fungera.

 


 

Läs om fler av WWFs naturvårdssegrar i Sverige och i övriga världen under 50 år   

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2011-10-28

WWF 50 år 2011

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

WWF startar 1961

WWF skapades i en speciell tidsanda. Året var 1961 och industrins hjul hade åter kommit igång efter kriget i Europa. Ekonomin blomstrade och roduktionen och konsumtionen firade triumfer.

 

Efter drygt ett årtionde började så den andra sidan av välstånds-myntet att visa sig. Alla industrier som producerade detta välstånd hade också en skorsten eller ett avloppsrör rakt ut i naturen. Det avfall som inte gick de vägarna hamnade i stället på soptippen, eller grävdes ner, med lagens hjälp. Ett effektivare jord- och skogbruk tog kemikalierna i sin tjänst och sprutade oönskade djur och växter rakt in i evigheten.

 

Skövlingen av tropikskogar började också gripa omkring sig allt mer. Människans energiska framfart skadade djur, växter och miljö.

Läs mer om WWFs historia