Foto: Holger Ellgaard

Ansökan om medel från stiftelsen Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne 

 

Världsnaturfonden WWF ger här möjlighet att ansöka om medel från stiftelsen Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne. Projektstödets maxbelopp är ca 250 000 kr. Insända ansökningar skall följa de riktlinjer som anges nedan.

I gåvobrevet anges att medel får beviljas av Världsnaturfonden WWF till följande syften:
- Till vetenskaplig forskning inom Sverige för bevarande av gen- och artbestånd inom det svenska kulturlandskapet, med särskild hänsyn till hotade växtarter, odlingsformer och djurraser.

Om flera likvärdiga ansökningar finns kommer också följande kriterier att användas av Världsnaturfonden vid bedömningen av vilka som tilldelas medel:

Kriterier:
Projektet / idén skall:
• ligga i framkanten och visa på nytänkande när det gäller naturvård - främjande av biologisk mångfald och/eller minskade ekologiska fotavtryck.
• ha stor potential att direkt eller i framtiden främja och vara en hävstång för ökad biologisk mångfald och/eller hållbart nyttjande av naturresurserna ur ett biologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv och minska ekologiska fotavtryck.
• utgöra ett inspirerande föredöme inom innovativ naturvård som kan skalas upp, återupprepas och tillämpas av andra aktörer på andra platser i Sverige eller världen.

• projektet skall kunna utföras under 1-2 år.Ansökan
Ansökan skrivs i speciell ansökningsmall och skickas via mail, innovativnatur@wwf.sesenast den 16 september.


Ansökningarna kommer att behandlas under oktober/november och besked lämnas senast sista november.

Rapportering:
Skriftlig rapportering sker efter projektets genomförande eller en gång per år samt kort lägesrapport. Projektledaren förväntas ställa upp med att personligen informera om projektet vid något tillfälle.

 

 

Senast uppdaterad 2016-09-09