WWF Sweden Youth

Ungdomar behövs för att utmana gamla sanningar, utveckla nya gemensamma tankebanor – och tillsammans med WWF skapa en framtid där människor lever i harmoni med naturen.

 

 

WWF vill lyfta fram unga förebilder och ge dem möjlighet att påverka och själva skapa ringar på vattnet så att fler unga får upp ögonen för hållbarhetsfrågor. En majoritet av Sveriges ungdomar oroar sig mer för klimatfrågan idag än vad de gjorde för fem år sedan och siffrorna speglar ett växande klimatengagemang hos Sveriges unga som är redo att kämpa för en bättre värld. WWF vill ta vara på detta engagemang, vända oro till handlingskraft och involvera Sveriges ungdomar i arbetet med att bevara planeten till framtida generationer.


Besök WWF Sweden Youth:s sida

Senast uppdaterad 2017-06-27

”Politikerna måste lyssna på oss unga om de ska få vårt förtroende”

Kontakt

För mer information om WWF Sweden Youth, kontakta:

Sissa Pagels
Projektledare WWF Sweden Youth

sissa.pagels@wwf.se

 

Pressfrågor hänvisas till:
WWFs pressavdelning

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se