WWFs ungdomsråd 2016!

Ett ungdomsråd som behövs för att utmana gamla sanningar, utveckla nya gemensamma tankebanor – och tillsammans med WWF skapa en framtid där människor lever i harmoni med naturen.

 

Besök deras sida på wwf.se/ungdomsradet2016/

 

 

WWF vill lyfta fram unga förebilder och ge dem möjlighet att påverka och själva skapa ringar på vattnet så att fler unga får upp ögonen för våra viktiga miljöfrågor. En majoritet av Sveriges ungdomar oroar sig mer för klimatfrågan idag än vad de gjorde för fem år sedan och siffrorna speglar ett växande klimatengagemang hos Sveriges unga som är redo att kämpa för en bättre värld. WWF vill ta vara på detta engagemang, vända oro till handlingskraft och involvera Sveriges ungdomar i arbetet med att bevara planeten till framtida generationer.
 
WWFs ungdomsråd består av åtta personer i åldern 18-25 med rötter i storstad, småstad och landsbygd. Förutom sitt engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor har de olika intressen, utbildningar och arbeten. De har bland annat kunskap inom marknadsföring, kommunikation, entreprenörskap, ekonomi, arkitektur och filmproduktion. Förutom svenska och engelska talar de spanska, samiska, tigrinja och tyska. Alla i rådet bidrar med just sin unika kompetens och drivkraft att förbättra, men viktigast av allt – de är vanliga ungdomar som vill mobilisera andra vanliga ungdomar. Och tillsammans kan vi göra ovanligt mycket för en värld som behöver innovativa lösningar på stora problem.

 

Kampanj och påverkansarbete – av unga, för unga

WWFs ungdomsråd ska synas, höras, lyssna och agera.

 

WWFs ungdomsråd ska vara med och påverka på flera plan. Dels gentemot WWFs personal via ett mentorskapsprogram där ett ömsesidigt utbyte sker löpande under ett års tid - ungdomsrådet kommer att bidra med sitt perspektiv och sin erfarenhet av att vara ung i Sverige idag – dels kommer WWFs experter dela med sig av sina erfarenheter, värdefulla insikter och lärdomar kring att arbeta för en hållbar samhällsutveckling.

WWFs ungdomsråd kommer även att delta i seminarier, paneler, debatter, forum och i övriga sammanhang där det finns en chans att påverka. Dessutom ska rådet driva sin egen kampanj i syfte att stötta andra unga som vill vara med och förbättra – en kampanj av unga för unga som inleds i början av 2015.

Senast uppdaterad 2016-05-23

”Politikerna måste lyssna på oss unga om de ska få vårt förtroende”

Kontakt

För mer information om WWFs ungdomsråd, kontakta:

Sissa Pagels
Projektledare WWF Ungdomsråd

sissa.pagels@wwf.se

 

Pressfrågor hänvisas till:
WWFs pressavdelning

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se