© WWF-Canon / Anton VORAUER

Publikationer för nedladdning – Hav och Fiske

Här kan du ladda ner de viktigaste WWF-publikationerna på temat Hav och Fiske.

 

 

Fiske

Gemensam NGO position på EU kommissionens förslag på ny förvaltningsplan för Östersjötorsken  (November 2011)

 

WWFs Fiskguide  (2010, sjätte upplagan)

WWFs Fiskguide – i fickformat  (2010, sjätte upplagan)  

Mer info: WWFs Fiskguide

 


 

 

WWFs arbete med reformen av EUs gemensamma fiskepolitik 2012

 

WWFs svar på EU komissionens grönbok om fiskereformen: 

WWF Response to the 2009 Green Paper: Reform of the Common Fisheries Policy  (2009)
Mer info: WWFs internationella hemsida 

 

WWFs prioriterade reformkrav:

Now is the time to secure a future for European fisheries  (2010)

 

WWFs förslag för en ny regionaliserad långsiktig fiskförvaltning ”Long Term Management Plans and Regionalisation of EU Fisheries”   (2009)

 

En vision för Europas fiske: A vision for European Fisheries

 

WWFs prioriterade reformkrav delas av flera aktörer i EU:

WWF and Its Allies Call for Real Reform in European Fisheries  (2010)

WWF industry alliance 2011

Mer info: Pressmeddelande

Mer info:WWFs internationella hemsida

 

Once upon a time European seas...  (2009)

Mer info: Pressmeddelande

 

Resultat av WWFs opinionsundersökning 2011 - 14 EU länder -gällande CFP reformen

 

 WWFs nyhetsbrev om CFP reformen

 

Övriga rapporter:  

WWFs Recipe for Legal Fish in the Baltic Sea  (2007)

Mer info: Pressmeddelande

 

Implementation of Ecosystem-Based Management in Marine Fisheries Capture  (2007)

 

Ecosystem-Based Management of Marine Fisheries  (2006)

 

Fish Dish - Exposing the Unacceptable Face of Seafood  (2006)

 

 


 

 

Havsförvaltning och skyddade områden:

Future Trends in the Baltic Sea 2010  (2010)

Mer info: Pressmeddelande

 

Towards a representative MPA network in the Baltic Sea  (2008)

 

Towards ecological coherence of the MPA network in the Baltic Sea  (2007)

 

 

 


 

 

WWFs rankning av Östersjöländernas havsmiljöarbete – Baltic Sea Scorecard

2011 Baltic Sea Scorecard  (2011)

Mer info: Pressmeddelande

 

2010 släpptes ingen Scorecard, utan istället kom WWF ut med rapporten Future Trends in the Baltic Sea 2010 (se ovan)

 

2009 Baltic Sea Scorecard  (2009)

Mer info: Pressmeddelande

 

2008 Baltic Sea Scorecard  (2008)

Mer info: Pressmeddelande

 

2007 Baltic Sea Scorecard  (2007)

Mer info: Pressmeddelande

 

 

 


 

 

Övergödning, algblomning och jordbruk

A Common Environment and Rural Policy  (2010)

 

WWF Baltic Sea Farmer of the Year 2009  (2009)

Mer info: Pressmeddelande

 

No more Eutrophication  (2009)

Mer info: Pressmeddelande

 

Spring Algae Blooms  (2009)

Mer info: Pressmeddelande

 

Effects of Climate Change on Eutrophication in the Northern Baltic Sea  (2008)

Mer info: WWFs internationella hemsida

 

 

 


 

 

Skattesubventioner

Impeding subsidies  (2009)

Mer info: Pressmeddelande

 

 

 


 

 

Sjöfart

 

 

 


 

 

Övergripande om Östersjön

WWFs Östersjöfolder  (2010)

Together We Can Save the Baltic Sea  (2010)

Mer info: WWFs internationella hemsida

 


 


 

 

Övrigt

Natura 2000 in the New EU Member States  (2004)

Oljebekämpningsguide

Clean Baltic with REACH: How can a new chemical policy contribute to the protection of the Baltic Sea  (2005)

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2013-09-18

Välj rätt fisk!

 

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur. Besök Fiskguidens webbsida eller ladda ner mobilappen idag!