naturepl.com Bruce Davidson WWF-Canon

I tropikskogens värld 

Det finns ett myller av liv i de tropiska skogarna. Här finns hälften av alla växtarter och till exempel nästan all världens apor och hundratusentals olika slags insekter. På ett enda träd i de tropiska skogarna har man kunnat hitta lika många myrarter som det finns i hela Storbritannien. Tropikskogarna är också hem åt människor. Här bor indianer och många andra folkslag. De behöver skogarna, som ger dem mat, mediciner, byggmaterial och mycket annat. Precis som våra skogar i Sverige är viktiga för oss. Tillsammans kan vi lära oss att använda skogarna så att både människor, djur och växter kan trivas.


I tropikskogens värld

Världsnaturfonden har, med stöd från Sida, tagit fram ett läromedel om de tropiska skogarnas värld. Läromedlet består av en lärarhandledning och 28 elevblad. Det riktar sig till grundskolan åk 4-9. Författarteamet består av två lärare, en skogsexpert och en antropolog och materialet har testats och utvärderats av pilotskolor.


Lärarhandledning

Låt dig inspireras av denna pedagogiska kokbok. Här finns förslag på en mängd aktiviteter och hur de kan ingå i större projektarbeten. Aktiviteterna är ämnesövergripande, men kan även användas i enstaka ämnen, till exempel NO, SO och Svenska. Du får tips på hur du introducerar ämnesområdet och sedan följer aktiviteter som ska bidra till att öka kunskaperna om skogarna och människorna som lever där och vad vi kan göra för att bevara denna unika miljö.


Upptäck myllret av liv

Elevbladen ger bakgrundsinformation och aktiviteterna i lärarhandledningen beskriver hur dessa kan användas.

De första elevbladen handlar om var de tropiska skogarna finns och hur de fungerar. Det finns också jämförelser med våra skogar i norr. Du kan även hitta fakta om några av tropikskogarnas spännande växter och djur.

Möt människorna

Några elevblad tar upp hur viktiga skogarna är för oss människor och för allt liv på jorden. De tropiska skogarna är som ett stort skafferi och apotek. Skogar är också betydelsefulla för vårt klimat.

Träffa tre familjer från tre olika världsdelar. Här får du möta en indianfamilj i Amazonas, Pokoter i Kenya och en familj i Vietnam som tillhör Zaofolket.

Hur ska man använda skogarna på ett bra sätt? Här finns exempel på olika sätt att både använda och samtidigt bevara skogarna för framtiden. Tips finns också på hur man själv kan hjälpa till.

Du kan själv skriva ut hela eller valda delar av materialet här på hemsidan. Elevbladen är uppdelade i tre områden, se nedan. För att kunna öppna sidorna behöver du Acrobat Reader, som du kan ladda ner här.
Lärarhandledning

Elevblad:

Senast uppdaterad 2013-09-27

Fakta tropikskogar

Vad gör WWF?

WWF arbetar för att bevara och återställa jordens skogar och deras biologiska mångfald enligt en strategi med fem målsättningar:

 

Skapa ett representativt nätverk av skyddade skogsområden. 
Vidareutveckla ett skogsbruk som är ekonomiskt lönsamt, ekologisk hållbart och samtidigt tar hänsyn till kultur och sociala frågor. 
• Restaurera utvalda skogsområden. 
Minska skador på skogen orsakade av klimat-förändringar och föroreningar. 
Utnyttja endast räntan av skogsprodukterna, dvs endast så mycket att skogens produktivitet består.