Kampen för Virunga går vidare

Foto: Andy Rouse / naturepl.com / WWF-Canon

2014-12-03

Virunga är Afrikas äldsta nationalpark som skyddar globalt unika skogar i östra Kongo, och är hemvist bland annat för bergsgorillor, Grauers gorilla och schimpanser. Nationalparken tillhör UNESCOs världsarv och skyddar en artrikedom som saknar motstycke i Afrika. Parken är hem för en stor population av de starkt utrotningshotade bergsgorillorna – dessutom är över 50 000 familjer beroende av området kring Lake Edward för jobb, mat och dricksvatten.

WWF har ett nära samarbete med omkring 35 lokala organisationer i Virunga och samarbetar dessutom med den kongolesiska naturvårdsmyndigheten ICCN.

Reaktionerna blev mycket starka när det blev känt att Demokratiska republiken Kongo hade gett två oljebolag – franska Total och brittiska Soco – tillstånd att exploatera Virungaparken. WWF startade då en internationell kampanj som samlade in 750 000 namnunderskrifter i protest mot oljeexploateringen. Tack vare det övergav oljebolaget Total planerna på oljeborrning i parken.

I oktober 2013 anmälde WWF oljebolaget Soco till den europeiska samarbetsorganisationen OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) för att ha brutit mot OECDs regler när de planerade oljeexploatering i områden i och runt Virunga. Det stred mot de riktlinjer för naturvård och mänskliga rättigheter och OECD har satt upp. WWF hävdade att bolaget bland annat bortsett från miljökrav i avtalet med Kongos regering, hotat lokala aktivister och givit bristfällig information till lokalbefolkningen. Sommaren 2014 meddelade även Soco att de skulle dra sig tillbaka från området. Det såg WWF som en delseger. Men vi får hela tiden följa vad som sker i området och se till att världsarvet Virunga för alltid förblir intakt.

 
Virunga är tyvärr en av världens kanske oroligaste platser. Parken sköts av ICCN (den kongolesiska naturvårdsmyndigheten) i samarbete med Virunga Foundation och de har ett av världens tuffaste uppdrag. 
 

WWFs viktiga stöd till nationalparken och människor i området

Framför allt samarbetar WWF med ICCN i ett projekt där vi utvecklar energisnåla spisar och trädplantering med energiskog i buffertzonerna till parken.  Den illegala träkolsmarknaden har nämligen tidigare varit ett av de stora hoten mot gorillornas livsmiljöer. WWF jobbar även med att markera gränserna till det skyddade området, ett arbete som är mycket riskfyllt. Vi har ett fältkontor med personal i Goma stad som ligger på gränsen mot Virunga i södra delen av parken. WWF och The International Gorilla Conservation Programme kommer att räkna Virungas bergsgorillor 2015,  det är bland annat WWF faddrar som gör det möjligt.
 

WWFs arbete med att rädda världsarvet Virunga som ligger i ett av de oroligaste hörnen av Afrika fortsätter!

Virunga nationalpark är en av de platser som har högst artrikedom av vilda däggdjur i världen. Här lever bland annat tre människoapor, bergsgorilla, Grauers gorilla och schimpanser. Parkens mångfald av miljöer har skapat livsrum för arter som lejon, elefanter och andra savannlevande arter och inne i regnskogen finns den endemiska Okapin. Fågellivet är otroligt rikt med över 700 noterade arter, rekord för en nationalpark i Afrika. Nationalparken är också känd för sina flodhästar, med  en population på 30 000 individer, som dock har minskat dramatiskt de senaste åren och som skulle påverkas mycket negativt av en oljeexploatering. Vattendragen är viktiga för insjöfiske och viktiga för matförsörjningen i regionen, vilka också kommer att hotas av oljeborrning.

I en oberoende rapport på uppdrag av WWF fann forskarna att Virunga nationalpark skulle kunna öka sina inkomster med över 400 miljoner dollar per år genom satsningar på ekoturism och fiske.
 

Hjälp WWF att skydda bergsgorillorna och stötta lokalbefolkningen i Virunga

 

 

 

Senast uppdaterad 2014-12-04