naturepl.com Bruce Davidson WWF-Canon

Problem

Uppskattningsvis hälften av jordens ursprungliga skogar har försvunnit och det mesta har skett under de senaste 50 åren. Hoten mot skogarna kommer från många håll. Småbrukare hugger ner skog för att få ved att elda med, mer odlingsbar mark eller för bebyggelse. Skogsbolagen är ständigt på jakt efter värdefulla timmerstockar.

 

I hjärtat av Borneos regnskogar går orangutangen en osäker framtid till mötes när skogarna bränns ner för att bli oljepalmsplantager. Exploateringen av jordens skogar och dess naturtillgångar pågår urskillningslöst för att möta en global efterfrågan eller för att fylla det dagliga husbehovet för familjen i byn. Att det sammanlagda trycket på skogarna är ohållbart råder det inget tvivel om.

WWF har identifierat några av de allvarligaste hoten mot våra skogar:

 

Illegal avverkning och virkeshandel

Den ”svarta” virkesmarknaden omsätter varje år miljarder dollar och har förgreningar i över 70 länder. De miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenserna är enorma.

Läs mer

 

Skogsomvandling

Under de senaste två decennierna har mer än 300 miljoner hektar tropikskog försvunnit till följd av intensiv skogsomvandling. Naturen får betala ett orimligt högt pris när människan breder ut sig med oljepalmsplantager, sojabönsodlingar, boskapsranscher och jordbruk.

Läs mer

 

Skogsbränder

Varje år ödeläggs miljoner hektar skog av bränder. Många av bränderna är anlagda. Omfattningen av den årliga förstörelsen från skogsbränder motsvarar den från skogsavverkning och skogsomvandling ihop. Stora naturvärden går förlorade och människoliv svävar i fara.

Läs mer

 

Skogar och klimatförändringar

Skövlingen av världens skogar har stor klimatpåverkan. När skog avverkas frigörs koldioxid till atmosfären och bidrar till ökad växthuseffekt. Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen har i sin tur stor negativ påverkan på skogarna, i form av ändrad nedebörd, torrare klimat och fler skogsbränder.

Läs mer

 

Bushmeatjakt

I tropikerna pågår en hänsynslös jakt efter bushmeat dvs kött från vilda djur. I Centralafrikas skogar jagas mer än 1 miljon ton bushmeat varje år! Den kommersiella bushmeatjakten i Väst- och Centralafrika utgör ett mycket allvarligt hot mot överlevnaden för många djurarter, däribland våra människoapor.

Läs mer

 

 

Senast uppdaterad 2013-09-27

 

 

 WWF och Skog

Fakta tropikskogar