Lösningar

 

Utarmandet av världens skogar hotar överlevnaden för tusentals arter och äventyrar framtiden för miljoner människor som är direkt eller indirekt beroende av skogens skafferi. En viktig del i Världsnaturfonden WWFs naturvårdsarbete är därför att bevara och återställa ett representativt nätverk av skyddsvärda skogslandskap.


Skogsskydd, ansvarsfullt skogsbruk och restaurering är tre viktiga komponenter i arbetet:

 

Skogsskydd

Att skapa skyddade områden – nationalparker och reservat – med fungerande övervakning och skötsel är avgörande för ett framgångsrikt naturvårdsarbete.

Läs mer
 

Ansvarsfullt skogsbruk

WWF arbetar aktivt för att nå ett ansvarsfullt skogsbruk även utanför nationalparker och reservat. Miljöcertifiering är en viktig del i lösningen, byskogsbruk en annan.

Läs mer

 

Restaurering

Det är viktigt att säkerställa ett långsiktigt skogsskydd men det är också viktigt att återställa redan fragmenterade skogslandskap. Återplantering är en metod.

Läs mer

 

 

Senast uppdaterad 2013-09-27

 

 

 WWF och Skog

Fakta tropikskogar