Nummer 2  April 2009   |   Besök wwf.se  |   Stöd WWF    |    Kontakt   
|Tipsa en vän

Skogsnotiser från WWF

 
Välkommen till ett nytt nummer av Skogsnotiser!
Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.
 
Svenska skogsnotiser

 
 
 

  
 

Stubbrytning – ett hot mot den biologiska mångfalden

Enligt en färsk WWF-rapport underskattas riskerna med stubbrytning för den biologiska mångfalden. Djurlivet som är beroende av insekter kommer att påverkas negativt. Till exempel kan skadeinsekters naturliga fiender försvinna. En minskad biologisk mångfald kan även medföra ekonomiska konsekvenser för skogsbruket. Skogsstyrelsen tog beslut den 23 april om att klassa stubbrytning som pågående markanvändning. Det innebär att det finns små lagliga möjligheter till att begränsa stubbrytning. Beslutet har tagits trots stora kunskapsluckor om konsekvenserna och de sannolika skadorna på den biologiska mångfalden.

Läs rapporten och WWFs pressmeddelande


foto: Peter Roberntz WWF
 
SÖDRA satsar på FSC-certifiering


Skogsägarföreningen SÖDRA har beslutat att erbjuda sina medlemmar FSC-certifiering. Beslutet motiveras av en allt starkare efterfrågan på FSC-certifierade produkter. SÖDRA Cell berättar till exempel att de under 2008 förlorade orders motsvarande 200 000 ton massa då de inte kunde leverera FSC-certifierad massa. - Vi gratulerar SÖDRA till ett klokt beslut. Vi tror att detta är bra för både naturvården i skogen samt för SÖDRA's medlemmar kommentarer Världsnaturfonden WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson.
 

Hälften av svenska fjärilsarter borta

Antalet fjärilsarter i södra Sverige har minskat. Huvudorsaken till fjärilarnas tillbakagång är det förändrade landskapet. Fjärilar behöver blommor, många olika sorters blommor. Men blommande ängar och skyddade skogsgläntor blir allt mer sällsynta i takt med att jordbruk och skogsbruk rationaliseras.

Läs mer 
 
 
Internationella skogsnyheter

foto: WWF

Europarlamantet röstar för bra EU-lag mot olaglig virke

WWF välkomnar EU parlamentets beslut om regler för eliminering av illegalt avverkat virke. Snart kommer alla företag inom träsektorn i EU att behöva ta ansvar för sina produkters ursprung. Detta kommer i sin tur bidra till att stoppa handeln med illegalt avverkat virke.
Debatten om en virkeslag inom EU startade för mer än fem år sedan och har nu nått sin avgörande fas. WWF driver på EUs jordbruksråd för att de skall stödja EU- parlamentets position och rösta för en stark lagstiftning som stoppar handeln med illegalt virke.
 
 

Svenska folket litar inte på att träprodukter är lagliga – vill ha kraftfull EU-lagstiftning

En ny europeisk opinionsundersökning visar att hela 92 procent av de tillfrågade efterlyser en tydlig lagstiftning för att stoppa import och handel med olagligt avverkat virke. Dessutom tror 56 procent av de tillfrågade att de träprodukter de köper inte har lagligt ursprung medan 19 procent är osäkra. Sverige hör till ett av de länder där störst andel – hela 81 procent – tror att träprodukter kan komma från olaglig avverkning.
– Undersökningen sänder en tydlig signal från medborgarna till den svenska regeringen att driva på för en bra EU-lag mot olagligt virke, konstaterar Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.
 

 

 
Foto: Edward Parker WWF/Canon

WWFs rottingprojekt hjälper till att bevara Mekongs sista skogar

Ett nytt 3-årigt projekt om hållbar rottingproduktion, lanserades nyligen i Hanoi. Projektet drivs av WWF Greater Mekong i länderna Vietnam, Laos och Kambodja. Syftet är att uppnå en renare och mer effektiv produktion av rotting. Dessutom ska det ge samhället, myndigheterna och industrin ett ekonomiskt incitament för att bevara de återstående skogarna längs Mekong.
Tillgången på rotting har minskat betydligt på senare år bland annat på grund av för stora skördar, kraftig skogsavverkning och skogsomvandling. Den globala handeln med rotting uppskattas till 4 miljarder USD. Vietnam exporterar nästan 60 procent av alla färdiga rottingprodukter till EU.
 
 


Köpare och säljare av certifierade skogsråvaror möts i Bolivia

Parallellt med Expoforest, Bolivias största skogsmässa, arrangerade WWF Bolivia för tredje året “Business Mission for Wood Products, Bolivia”. Under fyra dagar träffades producenter av certifierade skogsråvaror och köpare från Europa, Asien och Latinamerika. Skogsägare, bland annat från ursprungsbefolkningar, ges här en möjlighet att skapa direktkontakter med internationella köpare. Majoriteten av företagen är medlemmar av GFTN (WWF Global Forest and Trade Network).
 
 

Foto: Edward Parker WWF/Canon: FSC certifierad skog

Mer naturskydd i FSC-skogar

Rainforest Alliance nya rapport visar på att certifierade verksamheter utser 16 procent av deras totala skogsareal till naturreservat. Rapporten visar även på betydligt färre skador och olyckor hos de som arbetar inom den certifierade verksamheten jämfört med icke certifierad verksamhet.
 
 
Namn och tips

Var med och fira svensk naturvård!

Naturskydd och skydd av nationalparker blev verklighet 1909. Nu samverkar WWF och många organisationer på en gemensam webbplats för att fira svensk naturvård. På www.naturensar.se finns aktivitets-kalender för hela året.

 

 
 

 

Funderar du på nya trädgårdsmöbler?

Genom att fråga efter FSC-märkta möbler kan du förbättra tillståndet i såväl tropiska som nordliga skogarna.


Sälgen  - ett värdefullt träd

För att uppmärksamma betydelsen av sälg som nyckelart i naturen och att antalet träd blir allt färre i den svenska naturen har Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen och Centrum för biologisk mångfald utlyst 2009 som sälgens år.
Läs mer
 

Verle gammelskog är räddad. Grattis från oss på WWF!

Stiftelsen Ett klick för skogen har gjort ett jättejobb och samlat in tre miljoner kronor. Ale kommun, Naturvårdsverket, Västkuststiftelsen och Fältbiologerna har skjutit till med ytterligare mer pengar och nu är Verleskogen köpt för 6,4 milj och därmed räddad från avverkning.
Läs mer
 

Skogsnotiser via mail

Om du önskar få skogsnotiser direkt till din e-post eller vill avanmäla skogsnotiser så är du välkommen att höra av dig till skogsnotiser@wwf.se