©  WWF-Canon

Vad är REDD?

 

REDD står för "Reduced Emissions from Deforestation and forest Degradation", alltså minskade utsläpp från avskogning och utarmning av skog.

 

Vid klimatkonventionens möte på Bali i december 2007 antogs en handlingsplan där parterna uppmanades att "utforska en rad insatser, identifiera och vidta åtgärder, inklusive pilotprojekt" för att möta problemen med avskogning och minska utsläppen av koldioxid. En tanke bakom detta var att kompensera fattiga länder som skyddar sina skogar från skövling med pengar från rika länder som vill kompensera för uteblivna utsläppsminskningar. Sedan dess har en rad initiativ tagits under beteckningen REDD som står för "Reduced Emissions from Deforestation and forest Degradation", alltså minskade utsläpp från avskogning och utarmning av skog.

De två största initiativen – UN-REDD och Världsbankens FCPF – har båda som mål att skaffa praktisk erfarenhet som kan bidra till förhandlingarna om ett nytt klimatavtal där skogen inkluderas. Utöver detta syftar de, liksom de flesta initiativen, till att stötta tropiska länder och bygga beredskap för REDD.

REDD är en av nyckelfrågorna för att minska utsläppen av växthusgaser och tas upp kontinuerligt under FNs klimatförhandlingar.

 

Läs mer om avskogningens effekter på klimatet (engelska)

Åter till startsidan om skogens roll för att rädda klimatet

 


 
 
 
Senast uppdaterad 2018-09-05
Tropikskog på Borneo
Skogstäcket på Borneo har minskat drastiskt under de senaste 20 åren. © WWF Tyskland
Klicka på bilden för större version.
WWF-rapport