Nummer 4  oktober 2009   |   Besök wwf.se  |   Stöd WWF    |    Kontakt   
|Tipsa en vän

Skogsnotiser från WWF

 
Välkommen till ett nytt nummer av Skogsnotiser!
Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information. Detta nummer av skogsnotiser fokuserar på avskogningsproblematiken.
 
Internationella skogsnotiser

Foto: Alain Compost WWF-Canon

 
Mest effektiva klimatåtgärden – stoppa avskogningen!

Att stoppa avskogningen är en av de mest kostnadseffektiva klimatåtgärderna, visar Världsnaturfonden WWF i rapporten "Guld i gröna skogar".  – Det är dags för regeringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen att agera både på hemmaplan och som ordförande i EU. Sverige bör följa våra nordiska grannländers exempel och redan nu bidra med minst 700 miljoner kronor per år för att hejda avskogningen och rädda klimatet.

Läs pressmeddelade från WWF

Läs artikel DN.se
 

 
Omslagsbild av rapporten Guld i gröna skogar 
 
 

Guld i gröna skogar

Den globala avskogningen står för cirka 17 procent av växthusgasutsläppen. Att bevara de artrika tropiska skogarna är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att minska utsläppen av växthusgaser.
Under pågående klimatförhandlingar inför Köpenhamn diskuteras nu ett system för att minska utsläppen av växthusgaser från avskogning – REDD (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation). Idén är att det ska löna sig för utvecklingsländerna att ha kvar sina skogar i stället för att hugga ner dem.

Läs rapporten Guld i gröna skogarBarnböcker av skövlad regnskog!

WWF i Tyskland publicerade nyligen en rapport som visar att tillverkning av papper till många barnböcker som säljs i Tyskland bidrar till skövlingen av tropiska skogar. Detta spär på växthuseffekten och hotar unika skogar och dess innevånare som orangutang och andra hotade arter.
Studien har med DNA-teknik undersökt pappret i 51 barnböcker och kunde påvisa tydliga spår av trädarter från tropiska naturskogar i 19 av dessa. Böckerna kommer från 13 tyska förslag, men är tryckta i Kina vilket blir allt vanligare i bokbranschen.
Pappret kommer med stor sannolikhet från papperstillverkare i Indonesien som omvandlar tropiska naturskogar till trädplantager. Dessa papperstillverkare har under en lång tid kritiserats kraftigt för sin verkamhet som har katastrofala effekter för männsikor och natur. Kina är den största importören av papper och massa från Indonesien.
WWF uppmanar förlagsbranschen att aktivt bidra till att stoppa avskogning och skogsförstörelse genom att använda papper som är återvunnet eller som är FSC-certifierat.

Läs pressmeddelandet och rapporten


foto: WWF

Miljörörelsen kräver att svenska EU-ordförandeskapet tar kraft-

tag för lag mot olagligt virke

Den illegala avverkningen av skog anses vara en av de viktigaste drivkrafterna bakom avskogningen i världen. I en gemensam debattartikel uppmanar Världsnaturfonden WWF, Svenska Naturskyddsföreningen och Greenpeace Norden de svenska jordbruks- och miljöministrarna att snarast få till beslut om EU- lagstiftning kring olagligt virke. Bakgrunden är att de avgörande besluten i EU´s jordbruksministerråd förväntas tas under det svenska ordförandeskapet.
Organisationerna pekar också på att de föreslagna förordningarna måste skärpas på flera punkter för att bli ett effektivt verktyg mot handel med olagligt virke. Exempel är att alla typer av träbaserade produkter skall täckas av kraven samt att lagstiftningen måste hanteras likartat över hela EU och vara förknippat med tydliga sanktioner.
Nägra exempel på artiklar:
Sydsvenskan
 

Mjukpappersjätte antar ambitiös skogspolicy

Kimberly-Clark, en av världens största mjukapperstillverkare, presenterade nyligen en ny ambitiös skogs-och fiberpolicy. Bolaget är en av världens absolut största köpare av pappersmassa.
Policyn omfattar konkreta mål till 2011 att öka andelen råvara som kommer från FSC-certifierade skogar eller återvunnet papper. Samma år skall även all skogsråvara som kommer från Kanadas boreala skogar vara FSC-certifierad enligt bolagets krav. Kimberly Clark kommer även att stödja olika initiativ att öka pappersåtervinning och identifiera skogar med höga bevarandevärden.
Greenpeace som länge har drivit en kampanj mot företaget välkomnar beslutet och hoppas att andra företag i papperssektorn följer Kimberly-Clarks exempel.

Läs mer
  

 Omslagsbild av rapporten

 

Spektakulära arter upptäckta i Sydostasiens skogar

En groda med stora trubbiga huggtänder som äter fåglar, en orangeögd gecko som ser ut att vara från en annan planet och en fågel som hellre går än flyger. Dessa är några av de 163 nya arter som upptäckts av forskarna under det senaste året i Mekongområdet i Sydostasien, visar en färsk rapport från Världsnaturfonden WWF. – För att bevara de här naturskatterna för framtiden måste vi förutom att bedriva effektiv naturvård i fält också få till stånd ett ambitiöst klimatavtal i Köpenhamn. En del arter kommer att kunna anpassa sig till klimatförändringarna, men många andra kommer inte att klara det, avslutar Allan Carlson.
 

 

Namn och tips

Foto: Claes Grundsten

”Sveriges nationalparker” belönas med utmärkelsen Årets Pandabok 2010

Naturfotografen och författaren Claes Grundsten har fått WWFs utmärkelse Årets Pandabok 2010 för praktverket ”Sveriges nationalparker”. Utmärkelsen som överlämnades av kung Carl XVI Gustaf går till årets bästa naturskildring i ord och bild.
Läs juryns motivering 
 

 
foto: Alain Compost WWF Canon
 

 

Nu kan du bli orangutangfadder!

Läget på Borneo är akut. Stora skogsområden skövlas och om ingenting görs går orangutangen en mörk framtid till mötes. WWF lanserar därför ett nytt fadderkoncept.
Orangutangen, som symboliserar WWFs arbete att rädda regnskogen, drabbas också av skövlingen och är allvarligt hotad av utrotning. De senaste hundra åren har 90% av orangutangerna försvunnit och idag finns det bara ca 55,000 levande orangutanger kvar i Borneo. Genom att bli fadder hjälper du orangutangen, regnskogen och klimatet. Behovet av ekonomiskt stöd är viktigt. Regelbundna gåvor från våra faddrar gör att vi får bättre framförhållning och kan sätta in våra hjälpinsatser med större kraft.
 
 


Tips om nyhetsbladet Forest Conversion News

Här kan du läsa och följa det senaste inom skogsomvandling med fokus på utvecklingen av soja och palmolja.
Beställ nyhetsbladet här info.conversion@wwf.ch
 

Ny bok om miljöhistoria

I boken ”Bruk och missbruk av naturens resurser- En svensk miljöhistoria” ges för första gången en samlad bild av Sveriges miljöhistoria och hur miljöarbetet vuxit fram.
 

Ny tjänst på WWF

Lovisa Hagberg är WWFs nya Miljöpolicyrådgivare. Lovisa kommer närmast från Lunds universitet där hon undervisat och forskat i statsvetenskap med inriktning mot miljöpolitik och hållbar utveckling. Innan dess arbetade Lovisa på Skogsstyrelsen som skogspolitisk strateg på verksledningsstaben.

 

Skogsnotiser via mail

Om du önskar få skogsnotiser direkt till din e-post eller vill avanmäla skogsnotiser så är du välkommen att höra av dig till skogsnotiser@wwf.se