Mer om GFTN Sweden

 

GFTN Forest & Trade Network Sweden är ett frivilligt nätverk av företag och organisationer i Sverige som vill verka för en ansvarsfullt brukande och nyttjande av världens skogar.


Medlemmarna har skrivit under nätverkets medlemsregler och ska aktivt främja ett ansvarsfullt brukande och nyttjande av världens skogar. Ett viktigt verktyg för att uppnå ansvarsfullt skogsbruk är oberoende tredjepartscertifiering av skogsbruk. Kriterier som identifierar viktiga delar i ett sådant certifieringssystem har utvecklats i samarbete mellan WWF och Världsbanken. Idag är Forest Stewardship Council, FSC, det system som bäst uppfyller WWFs krav på trovärdiga och effektiva certifieringssystem för skog.
WWF Sweden Forest & Trade Networks främsta uppgift är att sprida kunskap om ansvarsfullt skogsbruk samt ansvarsfulla inköp av skogsprodukter. Detta sker främst genom aktiviteter hos medlemmarna men också genom evenemang anordnade av nätverkets sekretariat, till exempel seminarier, informationskvällar, deltagande vid mässor samt produktion och distribution av informationsmaterial. Högprofilerade projekt i samarbete mellan sekretariatet och en eller flera medlemmar tillhör nätverkets prioriterade uppgifter.

WWF Sweden Forest & Trade Network har för närvarande ca 13 medlemmar. Nätverket ingår tillsammans med andra nätverk i WWFs Global Forest och Trade Network (GFTN). Läs mer om GFTN.

Senast uppdaterad 2013-10-16