Bushmeat – Arterna 

© Martin Harvey / WWF-Canon

 

Många olika arter står på menyn

Variationen av arter som jagas och konsumeras är stor, alltfrån mindre djur som råttor, kräldjur och små skogsantiloper till hjortar, elefanter och människoapor. Som exempel kan nämnas att alla 130 däggdjursarter i Gabon används som människoföda, utom de allra minsta som dvärgmöss och näbbmöss. De mest eftertraktade bytena i Gabon är piggsvin, blå dykarantilop, vitnosmarkatta och mustaschmarkatta. Större arter som skogssvin och antiloper föredras både för smakens skull och för det utbyte de ger i form av mer kött per dödat djur.


Allt mindre arter jagas

När tillgången på större arter som antiloper och apor börjat minska genom en alltför intensiv jakt i vissa områden har mindre djur som gnagare ersatt dem på marknaden. Även sällsynta arter som schimpanser och gorillor kan fångas i fällor som satts ut för de vanligare arterna. 

 

Troligen är det enorma uttaget av de mer vanliga arterna, som småantiloperna, ett större problem för ekosystemen i regionen än det relativt sett mindre antal gorillor som faller offer för jakten. Dock är antalet gorillor så litet att även det minsta uttaget av populationen kan göra enorm skada.

 

Västlig låglandsgorilla. Foto: Martin Harvey / WWF-Canon


Vikten av det årliga uttaget av bushmeat uppgår till mer än 1 miljon ton i levande vikt av vilda djur, enligt forskarnas uppskattningar. Det gör att det ofta är billigare med bushmeat än med nöt- och griskött, vilket leder till att många fattiga letar efter bushmeat på marknaderna. Elefantkött är däremot dyrt och köps av rika. Billigaste köttet på marknaden i Liberville, Gabon, är gorillakött och schimpanskött. På vissa bushmeatmarknader i städerna kan schimpanskött emellertid ge jägaren ett pris mellan 200 och 250 svenska kronor per kg, vilket är en stor summa i dessa länder.

 

Arter som hotas av bushmeatjakt

Här nedan följer en lista med exempel på arter som hotas av den kommersiella bushmeatjakten.

 

 • Schimpans
 • Bonobo (dvärgschimpans)
 • Gorilla
 • Skogselefant
 • Leopard
 • Röd colobusapa
 • Geoffreys colobusapa 
 • Svart colobusapa
 • Ogilbys dykare
 • Zebrarandig dykantilop
 • Jentinks dykantilop
 • Gulryggad dykantilop
 • Vitbukad dykantilop
 • Sumpantilop
 • Guldkatt
 • Jättepangolin
 • Drill
 • Mandrill
 • Preuss markatta
 • Solsvansmarkatta
 • Ugglemarkatta
 • Rödörad markatta
 • Dianamarkatta
 • Sclaters markatta
 • Kalkonpärlhöna


 

Senast uppdaterad 2017-10-10

 

 

 

Foto: Sandra Mbanefo Obiago / WWF-Canon

Två unga pojkar försöker sälja bushmeat (i det här fallet rörråttor) längs vägen till förbipasserande. En ganska vanlig syn på många håll i Afrika. Bushmeat säljs alltså inte bara på marknader.

Foto: Sandra Mbanefo Obiago / WWF-Canon