Bushmeat – Skogens skafferi  

 

Elefant. Foto: Joakim Odelberg / WWF

 

Många lokala utrotningar

Redan idag hittar vi skogsområden som totalt saknar storvuxna djurarter s k Empty Forest Syndrome. Om den nuvarande exploateringstakten fortsätter kommer handel med bushmeat att kraftigt minska eller helt utrota hotade arter som skogselefanten och andra djurarter som är livsviktiga för skogens ekosystem.


Läget för Afrikas vilda apor har blivit allt mer akut. Sedan början av 1900-talet har antalet schimpanser minskat med ofattbara 90-95 %, från 2 miljoner till färre än 100 000 individer. Om ingenting görs riskerar Afrikas schimpanser, gorillor och dvärgschimpanser att utrotas inom de närmsta 10-20 åren.

 

Handeln med bushmeat har orsakat flera lokala utrotningar över ett vidsträckt område i Övre Guineas skogar i Västafrika. År 2000 förklarades primaten Waldrons röda guereza (Piliocolobus waldronae) redan vara utrotad i Ghana och Elfenbenskusten främst på grund av jakt och regnskogsskövling. Dock har nu några döda exemplar dykt upp på marknader, vilket tyder på att det åtminstone finns några individer kvar och att arten alltså fortfarande kan vara vid liv.

 

Bushmeat säljs i allt från små lokala matstånd till fashionabla restauranger i Afrika men även i Europa, i städer som Paris och Bryssel, finns det bushmeat. Bushmeat används också som djurfoder i Europa.
 

Inte bara kött

Det är inte bara kött man är ute efter vid jakt utan även levande djur, skelett och kroppsdelar är eftertraktat. Exempel på det är handeln med gorillor kan delas upp i tre olika områden:

 

  • Kött som säljs olagligt på marknader eller till restauranger.
  • Kroppsdelar i form av händer, tummar och huvuden, vilka säljs som troféer och fetischer.
  • Föräldralösa ungar som lämnas kvar och inte kan överleva i det vilda utan lämnas att dö eller säljs som sällskapsdjur.  

 

© Martin Harvey / WWF-Canon

 

Sjukdomar

Den mul- och klövsjuka som bröt ut i Storbritannien härstammade från illegalt importerat bushmeat. Också andra farliga sjukdomar som t ex Ebola, HIV och herpes-B virus kan överföras mellan djur (apor) och människor.

Under 1999 publicerades forskningsuppgifter om att HIV-1 (det vanligaste AIDS-viruset) härstammar från en schimpansunderart (Pan troglodytes troglodytes). Det gör att deras överlevnad i det vilda kan vara livsviktigt för att vi ska förstå hur HIV kan spridas eller kontrolleras, liksom andra liknande infektionssjukdomar som t ex Ebola.  

 

Senast uppdaterad 2017-10-10