Brist på död ved i skogsvatten

Foto: Sofi Alexanderson

Saknad av död ved ger färre öringar

Död ved, trädstammar och grova grenar, är en bristvara i våra skogsbäckar. Den döda veden skapar en större variation och ändrar vattenströmmar så att nytt bottensubstrat bildas. Det ger en ökad dynamik i vattnet. Trädstammar och grenar fångar även upp löv och annat organiskt material, som blir mat för småkryp. Dessa äts i sin tur av öring. Död ved i vattnet gynnar också öringen genom att det fungerar som skydd för rovfiskar.

 

En rapport från Levande Skogsvatten visar att det i 90 % av sydsvenska vattendrag är en så stor brist på död ved att det minskar öringproduktionen. 


Läs mer i rapporten Död ved i vattendrag  och broschyren  Den levande skogsbäcken 

 

 

  

Senast uppdaterad 2013-10-29