Asköviken - återskapad fågelvik

Efter fyra år av restaurerande av strandängar, skapande av mer flikighet i vassen och byggnationer av fågeltorn och gömslen är Asköviken utanför Västerås åter ett av Sveriges bästa fågelområden. LIFE-projektet Asköviken avslutas 2008 men länsstyrelsen i Västmanland som förvaltar området fortsätter att underhålla de omfattande restaureringar som skett.

 

Starten för återskapandet av viken var när WWF tillsammans med Västerås kommun och länsstyrelsen i Västmanland drog igång Asköviksfonden WWF 1990. Då var Asköviken nästan helt igenbuskat och strandängarna var täckta av en lågväxande snårskog.

 

Områdets stora vass kantas nu av hävdade strandängar. På strandängarna har nu antalet gulärlor, tofsvipor,grågäss och enkelbeckasiner ökat. Numera häckar även rödbena och mindre strandpipare. I det grunda vattnet trivs ovanliga änder som skedand, årta och snatterand.

 

Årta. Hane till vänster och hona till höger. Tornudden, Asköviken 

 

Vassen är fortfarande imponerande stor men nu med mer flikighet och med kanaler, där många arter finner föda i en skyddad miljö. I vassen finns bland annat rördrom, skäggmes, rör och sävsångare , några få trastsångare, vattenrall och småfläckig sumphöna. Trana och sångsvan föder upp ungar i området.

 

På små öar i viken häckar nu åter drygt 800 par skrattmåsar i sällskap med mängder av sothönor och skäggdoppingar. Vikens stolthet är svarttärnan och i juli 2013 häckade drygt 30 par och minst 26 ungar såg dagens ljus och blev flygga. Sedan några år tillbaka häckar även några få dvärgmåsar, ca 10 par 2013 i utkanten av en av vikens skrattmåskolonier. Antalet ungar var ovanligt många i år med 20 ungar som föddes upp på  på öar nära tornudden. Från stora tornet i Asköviken kan man oftast se häckande dvärgmås och svarttärna riktigt bra. 

 

Svarttärnan häckande i Asköviken. Västmanland har ca 70 par av Sveriges runt 235 häckande par.

 

De vanligaste rovfåglarna som syns under häckningstid är brun kärrhök, lärkfalk, duvhök och sparvhök. Över det öppna vattnet jagar även fiskgjuse och havsörn syns ofta i viken.

 

Fler besöksanläggningar

Det finns numera möjlighet att gå på nya stigar runt hela viken. Även en gångbro har byggts över Asköbäcken. 

 

Vid Lövsta finns ett gömsle som även rullstolsbundna kan ta sig ut till. Totalt finns nu ett stort fågeltorn, ett gömsle och fyra observationsplattformar som gör det lättare att se fåglarna. På vår och höst när det är gott om vatten på strandängarna är även den naturliga utsiktsplatsen på Rudöklippan ett bra ställe för att få se vikens fåglar. 

  

Läs mer om Asköviken, naturskolan och vikens fåglar  

Text och bild: Torbjörn Hegedüs. WWF

Senast uppdaterad 2013-10-22

Naturskolan i Asköviken ger många elever möjlighet att komma ut i naturen. Totalt har över 70 000 elever besökt  vikens naturskola.

 

Många arter rastar i viken på väg mot nordligare häcknings-platser. På bilden en dvärgbeckasin som ses regelbundet rastande i området på våren.

 

Andra arter som inte häckar men som ses regelbundet under flyttningstider är skräntärna, pilgrimsfalk,blå kärrhök, stenfalk,brunand, rödspov,(vissa år även under häckningstid!) och andra vadare som kärrsnäppa, småsnäppa, mosnäppa, kustpipare, spovsnäppa,gluttsnäppa, större strandpipare och ibland stora antal av grönbena, brushane och svartsnäppa.

 

Även många gäss rastar under vår och höst främst sädgås med inslag av ovanligare arter som spetsbergsgås, bläsgås och prutgås.

 

Totalt har 250 olika fågelarter noterats vid viken och 118 arter häckar, men antalet häckare varier.

 

 

WWFs förre generalsekreterare Jens Wahlstedt (till vänster på bilden) var en av de tongivande i återskapandet av Asköviken.

Västmanlands ornitologiska förening anordnar fågeldagar i samarbete med vikens naturskola. Bilden är tagen vid fågelskådningens dag i maj 2007.