Kungsfiskare Wild wonders of Europe Laszlo Nowak WWF

Sötvatten

WWF arbetar för att bevara och återställa våtmarker och andra sötvattens-ekosystem och deras biologiska mångfald. Arbetet fokuseras på att:
- Säkra miljöanpassade flöden i floder
- Skydda viktiga sötvattensområden och dess arter
- Säkra ekosystemtjänster
- Anpassa till pågående klimatförändring
- Förbättra företags och länders vattenfotavtryck

  

Arter och fågelvåtmarker

Våtmarker i Sverige

Flodpärlmussla

 

Senast uppdaterad 2017-11-08