Vatten en källa till konflikter och samarbeten

Indusfloden

Vatten är livsviktigt för människans överlevnad, som dricksvatten och för att odla maten vi äter. Vatten är även nödvändigt för att säkra ett lands ekonomiska tillväxt. Det är därför inte konstigt att en ökad konkurrens om en livsviktig resurs bidrar till instabilitet och kan skapa konflikter mellan länder, folkgrupper eller individer. Men det finns också många exempel där en sinande vattentillgång har lett till ett ökat samarbete mellan länder.

 

Hela  276 av världens floder är gränsöverskridande och delas alltså av flera länder. De täcker ungefär hälften av världens yta och generera ca 60 % av världens flöde av vatten. En fungerande förvaltning av dessa flodsystem är central för att minska spänningar mellan länder och säkra en rättvis fördelning av en gemensam resurs. Endast 40 % av dessa flodsystem har dock fungerande samarbetsformer och avtal som reglerar hur vattnet ska användas. Och även där gränsöverskridande avtal finns är de många gånger bristfälliga och inte rättvisa.

1997 förhandlades det fram en konvention inom FN som reglerar hur länder som delar vattendrag bör samarbeta, ”The United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational  uses of International Watercourses” (UN Water Courses Convention) Den innehåller viktiga principer som deltagande processer, rättvis fördelning, att hitta fredliga lösningar på konflikter. I dag har konventionen 24  länders underskrifter men det krävs fortfarande att ytterligare 11 stater binder sig till konventionen för att den ska träda i kraft.  WWF driver en global kampanj för att uppmuntra länder att skriva på konventionen.

 

Läs mer om WWFs arbete med gränsöverskridande floder

Senast uppdaterad 2013-10-14