Bomullsplanta Foto: Asim Hafeez / WWF-UK

Bomullsplantan och dess ekologi

Bomullsplantan, Gossypium sp., tillhör växtfamiljen Malva och växer i tropiska och subtropiska områden. Av släktets drygt 20 arter är det i huvudsak fyra som odlas i kommersiellt syfte. Plantan har röda, gula eller lilafärgade blommor som ofta är självpollinerande och endast i sällsynta fall pollineras av besökande insekter. Det tar ca sex månader för bomullen att mogna och under den tiden växer det ut hår runt fröet. Det är själva håren som är bomullen. Tidigare skördades bomull av hög kvalitet för hand. Skördemaskinerna försämrar ofta kvalitén eftersom de inte gör någon selektiv urskiljning av mogna bomullsfibrer och även bladen kan följa med. I dag skördas den mesta bomullen maskinellt vilket många gånger kräver avlövningsmedel för att undvika bladrester.

 

Bomullsviveln — bomullsodlarens största mardröm

Bomullsviveln (Anthonomus grandis) är en snabelbeprydd liten skalbagge som mäter ca 6 mm. Den anses vara en av de absolut värsta skadeinsekterna på bomull. Vid könsmogen ålder lägger viveln sina ägg i bomullen på bomullsplantan. Så snart larverna kläckts börjar de äta av bomullen.

 

Bomullsviveln sägs bland annat ha bidragit till den stora depressionen bland bönderna i den amerikanska Södern på 1920-talet, då många skördar totalförstördes av skadeinsekterna. Efter Andra Världskriget tog man fram nya, effektivare bekämpningsmedel mot bomullsviveln, och kunde börja odla bomull storskaligt igen. Detta fick dock ett högt ekonomiskt och miljömässigt pris. Med hjälp av moderna tekniker och bekämpningsmedel har man på vissa platser idag lyckats kontrollera och minimera skadeverkningarna från bomullsviveln, medan man på andra platser fortfarande har stora problem med skadeinsekten. 
 

Senast uppdaterad 2017-02-20

 

© WWF-Canon/Edward PARKER

© WWF-Canon / Edward Parker

 

Kontakt

Anna Forslund 

anna.forslund@wwf.se
Tel: 08-624 74 00

Bomullsrapporten

WWFs rapport ”Bomull — en ren naturprodukt” ger en sammanfattande bild av miljökonsekvenser från bomullsodlingar, men den visar även bomullens  ekonomiska betydelse

och hållbara alternativ. 

Att den konventionellt odlade bomullen medför miljöproblem har sedan länge varit känt. Vad som är mindre känt är att bomullsodlingen också hotar sötvattensförsörj-ningen och den biologiska mångfalden på många håll i världen.

Läs bomullsrapporten 

Interaktiva övningar

Testa dina kunskaper med våra interaktiva övningar!

Här hittar du övningarna!