Översvämningar - positiva och negativa effekter

Översvämningar - positiva och negativa effekter samt människans roll

Höga vattenflöden är naturliga företeelser och många växt- och djurarter är beroende av återkommande ”översvämningar” för sin överlevnad. Den grundläggande orsaken till höga vattenflöden och vattennivåer är hög nederbörd och/eller snabb snösmältning.

 

Översvämningarnas effekter kan ställa till stora problem för människor. I många fall förstärks effekterna av att människan påverkat vattnets flöde och lopp. Att många översvämningar får drastiska effekter, kan alltså bero på att vi inte hanterat landskapet och vattnet på ett ekologiskt sätt.

 

WWF har gett ut en rapport om översvämningar. Denna rapport ger en översikt över översvämningarnas ekologiska betydelse och hur vi människor har förändrat vattenlandskapet. Vissa förändringar i landskapet kan leda till stora skador i naturen och även stora problem för oss människor. Rapporten visar också på möjligheterna att med en helhetssyn kunna planera och minska risken för negativa följder av översvämningar.

Rapporten är en del i Världsnaturfondens WWF arbete för att förmedla kunskaper om vatten och vattenförvaltning.

 

Läs rapporten

Senast uppdaterad 2013-09-18

Översvämning i Malaysia.

Foto: © WWF- Canon/Sylvia Jane

Yorath