Foto: Shutterstock

Pandarankning av partiernas miljöambitioner

En levande planet med friska ekosystem utgör grunden för välfärd och hållbar utveckling. Inför riksdagsvalet 2014 frågade Världsnaturfonden WWF partierna i riksdagen och EU-parlamentet hur de ställer sig i tio viktiga miljöfrågor. Vi jämförde sedan partiernas svar med hur WWF ställer sig i de olika frågorna, och betygsatte dem med noll till tre pandor. Kolla in översikten, se hur WWF bedömer de olika partiernas miljöambitioner och läs mer för att bilda dig din egen uppfattning!

Klicka på frågorna och partisymbolerna för att läsa mer!

Betygsskala

=

Föredömligt!

=

På rätt väg, men även brister

=

Svaga ambitioner, med enstaka ljusglimtar

=

Är en del av problemet, inte av lösningen