Selous - Afrikas största naturreservat

Elefant i Selous© Joakim Odelberg WWF

Selous naturreservat i sydöstra Tanzania är ett av världens största naturreservat. Totalt omfattar Selous ca 50 000 kvadratkilometer. Området har en mycket stor mångfald av djur och även bland de största koncentrationerna av elefanter på jorden. WWF ger stöd till reservatets vakter och till olika lokala projekt i byarna utanför området.

Besök vår nya kampanjsite med massor av info om Selous

 

 

Enastående mångfald

Arbetet mot tjuvjakt i Selous går allt bättre tack vare en massiv satsning från WWF och Tanzanias regering. Utbildning av lokala parkvakter, användning av drönare och samarbete med bybor som lever runt reservatet är ett vinnande koncept. Nu är storskalig industriell exploatering den mest överhängande faran. Läs om vad WWF gör för att rädda Afrikas sista vildmark – Selous.


Selous är även Afrikas viktigaste reservat för den hotade afrikanska vildhunden. Troligen finns det runt 800 vildhundar i området, det är en stor del av världens högst 5 500 utrotningshotade vildhundar. Området har även ett av Afrikas största bestånd av Afrikansk buffel, flodhäst och lejon. Runt 5000 lejon lever i Selous ekosystem, Afrikas största population. Denna vildmark har även gott om giraffer( men bara norr om Rufijifloden),nilkrokodiler, sabelantilop, stor kudu, elandantilop, gnu, zebra, puku och Lichtensteins hartebeest.


Antalet elefanter har växlat genom åren och från 109 000 exemplar år 1980 till bara 30 000 enligt räkningarna 1989. Under 1980-talet var tjuvjakten mycket svår i området. Tack vare goda skyddsinsatser så ökade antalet elefanter under 1990-talet och 2000-talets början till 90 00 enligt en räkning 2006. Under de senaste åren har tjuvjakten på elefanter åter ökat med en större efterfrågan på elfenben från bland annat Thailand och Kina. Läget är nu mycket svårt även i Selous och det behövs ett ökat stöd för att stoppa tjuvjakten på elefanter. Den senaste räkningen av elefanter visar på ca 15 000 elefanter! Nu har kraftiga åtgärder satts in för att vända utvecklingen.


Det finns endast högst 50 spetsnoshörningar kvar i reservatet. De lever i tre isolerade grupper. På 1970-talet fanns fortfarande en mycket stor noshörningsstam och 1981 års räkningar gav runt 3000 spetsnoshörningar i Selousområdet. Med ökad efterfrågan på noshörningshorn främst från Vietnam och höga priser så hotas även Selous allt mindre noshörningsstam. Här är stödet till reservatsvakter  helt avgörande för att rädda kvar noshörningar i reservatet.


Den skyddade vildmarken Selous är Afrikas viltrikaste Miomboskog

 

Selous domineras av savannskog, så kallad Miombo. Reservatet har den största mångfalden av arter och koncentrationer av större däggdjur än något annat Miomboområde. I området finns även akaciaklädda kullar, galleriskogar, sumpskogar och stora våtmarker.  Hela Selous ekosystem omfattar 74 000 kvadratkilometer inklusive Mikumi nationalpark och Kilombero reservatet. Stora delar av området avvattnas av Rufijifloden och dess bifloder.

 

WWF stödjer antitjuvjaktsparuller och samarbetar med lokalbefolkningen

I själva reservatet bor nästan inga människor, men många byar gränsar till jätteparken.WWF har ett gott samarbete med byarna runt reservatet och stödjer även arbetet med att hålla borta elefanter från odlingar. Ett uppmärksammat projekt är att med hjälp av chiliinsmetade stängsel hålla jättedjuren på avstånd. WWF stöder antitjuvjaktspatruller och även övervakning och räkning av djur i reservatet.

  

Med vingar över Selous

Även fågellivet är rikt i Selous ekosystem, med flera unika arter i närområdet. Inte minst i Udzungwa bergen där rödvingad solfågel och Udzungwa(rapp)höna bara finns där. I Kilembero finns den endemiska vävarfågeln Kilomberovävare och troligen finns den även i Selous. I Kilombero som ligger väster om Selous finns två nyupptäckta fågelarter en som på engelska heter Kilombero cisticola och en art med namnet white tailed cisticola, men dessa två arter är fortfarande under utredning.Totalt har runt 450 fågelarter noterats i Selous ekosystem. Men flera arter finns att finna i området och till och med nya arter kan hittas. 

Ibisstork © Joakim Odelberg / WWF

Ibisstork i Selous. Området är lika stort som Schweiz och blev världsarvsområde 1982.

Selous skyddade områden

 

Jättereservatet utvidgas

Söder om Selous är det inte långt till Mocambiques gräns och till det närliggande Niassareservatet som även det är jättelikt och omfattar 42 000 kvadratkilometer.  WWF och andra naturvårdsorganisationer arbetar för att skydda den gränsöverskridande korridor som finns mellan reservaten.

 

Nu har även 29 lokala byar tagit över kontrollen över stora delar av den skyddade korridoren mellan Niassa och Selous och skyddar området. Byarna är organiserade i fem lokala naturvårdsorganisationer. Byarna har även 300 egna vakter för att förhindra tjuvjakt och skogsskövling. Även illegal skogsavverkning är ett allt större hot mot miomboskogen. Korridoren är viktig för vandrande elefanter och även för sabelantilop, vildhundar och många andra arter. 

 

Afrikanska vildhundar i Selous.Närmare hälten av stammen av Afrikansk vildhund lever i Selous och Niassaområdet. Området omfattar 154 000 kvadratkilometer. Foto: Allan Carlsson 

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-04-19

  

Stöd  Reservatets väktare

 

 

Hjälp oss att stoppa tjuvjakten på elefanter

WWF stödjer anti-tjuvjaktspatruller i Selous-reservatet i Tanzania. Selous har stora bestånd av elefanter, lejon, buffel, flodhäst och vildhundar. WWF samarbetar med lokalbefolkningen som lever runt reservatet.

 


Med ditt stöd kan vi öka insatsen i Selous och andra områden

WWFs webbkamera i Selous

För att övervaka och se vilka djur som rör sig i Selous har WWF med stöd att svenska supportrar satt upp flera kameror. Här en bild på en leopard:

 

 

  


Svenska WWF stöttar Tanzania med smarta plan i kampen mot tjuvjakt

Svenska WWF utrustar parkvakter i Selous med smarta förarlösa och kameraförsedda plan som ska användas i kampen för att skydda elefanter och noshörningar från tjuvjakt.

 

Reservatspersonal med de nya planet