Karta över Madagaskar

 

En gång i tiden var Madagaskar täckt av skog, men sedan människan koloniserade ön för 1500-2000 år sedan har merparten av det gröna, frodiga landskapet förstörts. Under 1900-talet försvann  uppskattningsvis 80 procent av den ursprungliga skogen till följd av svedjejordbruk och skogs-avverkning. I dag finns knappt 10 procent av skogen kvar. Längs landets östra sida löper ett smalt band med regnskog (mörkgrönt på kartan) och i de södra och västra delarna växer olika sorters torrskogar (ljusgrönt på kartan).

 

© WWF

Senast uppdaterad 2013-10-01