© WWF-Canon /Fletcher Baylis

Asien

Asien är hem för mer än halva jordens befolkning. Fler än 2 000 språk talas
på denna kulturellt mångfaldsrika kontinent. Djur som tigern, jättepandan, orangutangen och snöleoparden representerar en magnifik artrikedom. Naturens mångformighet bjuder på attraktiva arter, som till exempel världens största blomma, Rafflesian, och världens största fjäril, Alexandria birdwing.


I Indien och Nepal delar noshörningar, elefanter och floddelfiner livsutrymme med miljontals människor. Utanför Sulawesi, Indonesien, finns jordens mest artrika, men också mest hotade korallrev. Den extrema befolkningstillväxten i Asien innebär ett mycket hårt tryck på naturen.
 

Några allvarliga hot mot Asiens natur och människor:

  • Regnskogar omvandlas till oljepalmsplantager. Världens tredje största regnskogsområde minskar i alarmerande takt. Skogarna skövlas för sitt värdefulla tropiska timmer men också för anläggandet av oljepalmplantager. Produktionen av palmolja i Sydostasien har blivit en global miljardindustri, med stora exportmarknader i Europa, Kina och Indien. 
     
  • Exploatering. Stora bomullsodlingar, räkodlingar och dammbyggen breder ut sig över allt större områden i Asien. Aktiviteterna är skadliga för både miljön och lokalbefolkningen. 
     
  • Utfiskning. Det kustnära havsfisket har länge varit en viktig inkomstkälla för flera asiatiska nationer. Fiskbestånden utarmas av icke uthålligt fiske, och har på flera håll redan kollapsat. 
     
  • Illegal handel med hotade växter och djur. Handeln med vilda djur och växter är en global företeelse utan gränser. Alltifrån exotiska fåglar och apor, till exklusiva orkidéer exploateras för att möta efterfrågan på den internationella svarta marknaden. Handeln med växter och djur för traditionell asiatisk läkekonst utgör ett mycket allvarligt hot mot många arters överlevnad. Ett exempel på en art som tjuvjagats hårt är tigern.


I mer än 40 år har WWF bedrivit att omsorgsfullt naturvårdsarbete i Asien.
För att främja långsiktigt hållbart nyttjande av naturen arbetar WWF efter bevarandevisioner i viktiga ekoregioner. Lokal förankring hos lokalbefolkningen och samarbete runt ekologisk hållbar odling är viktiga inslag i naturvårdsarbetet.


Läs mer om WWF Sveriges naturvårdsarbete i Asien

 

 

Senast uppdaterad 2013-10-04

 

Mer om Asien

Läs mer om WWFs arbete i Asien på vår internationella hemsida, www.panda.org

Handeln med växter och djur för traditionell asiatisk läkekonst utgör ett mycket allvarligt hot mot många arters överlevnad. En art som hotas över hela sitt utbredningsområde är tigern.