Borneo – Naturen: Groddjur 


© WWF-Canon / Martin HARVEY

Mount Dulit frog (Rana hosii). © WWF-Canon / Martin HARVEY

 

Paddor stora som fotbollar? Det är helt normalt i Borneos hjärta, där den jättelika arten Bufo juxtasper har sin hemvist. I andra änden av skalan finner vi den lilla buskgrodan, som endast är ett par centimeter lång. Mellan dessa ytterligheter hyser ön omkring 150 andra grodarter av vilka de flesta bara finns här i hela världen.

Nya grodarter påträffas än i dag. Upptäckten av arten Limnonectes laticeps mitt i Kapuaflodens bäcken för några år sedan var en spektakulär tilldragelse, eftersom denna art hör till en grodfamilj som man tidigare inte visste förekom på Borneo. Denna grodart riskerar dock att utrotas innan den har studerats ordentligt. Området där den lever håller på att ödeläggas till följd av illegal guldutvinning.

 

Senast uppdaterad 2013-09-17