Borneo – Naturen: Insekter 


© WWF / Zig KOCH
© WWF / Zig KOCH
 
Dipterocarpskogarna är värd för en enorm mängd insekter, bland annat termiter och de sällan sedda (men ofta hörda) cikadorna. Fjärilarna utgör också en framträdande grupp och mest berömd är raja Brookes fågelfjäril med sin praktfulla vingteckning.

Till senare tids upptäckter hör en delvis vattenlevande skalbagge som utnyttjar en unik ekologisk nisch i de vattenfyllda hålrum som bildas hos vissa bambuarter. Skalbaggen tar sig in i hålrummen genom små hål som borrats av insekter eller hackspettar och livnär sig huvudsakligen på andra insekter som fångats vid vattenytan.

Tre nya krabbarter inom gruppen Parathelphusa beskrevs på tre olika platser på Borneo mellan september 1995 och juni 1996. Gruppen består av 35 arter som alla förekommer i huvudsak på Sumatra, Borneo och Malaysiska halvön.
 
Senast uppdaterad 2013-09-17