Borneo – Naturen: Växter 


© WWF-Canon / Gerald S. CUBITT
Världens största blomma, Rafflesian (Rafflesia pricei).
© WWF-Canon / Gerald S. CUBITT
 
En låg uppskattning är att Borneo är värd för 15 000 växtarter och det är troligt att ön är den på växter artrikaste platsen i världen.

I nationalparken Lambir Hills i Sarawak räknade man till 1 175 arter på en yta av 52 hektar. Det är den största koncentration av trädarter som någonsin påträffats på jorden.

På Borneo finns omkring 3 000 trädarter, över 2 000 orkidéarter och fler än 50 arter köttätande kannrankor, liksom båda de blommor som tävlar om att vara världens största, nämligen rafflesia och amorphallus.

På Borneo är det inte ovanligt att en skog på 6,5 hektar hyser över 700 trädarter, att jämföra med beskedligare 50 arter på motsvarande yta i norra Europa och 171 i östra Nordamerika. I Sverige finns totalt ca 20 olika trädarter.

Senast uppdaterad 2013-09-17