© WWF-Canon / Chris Martin Bahr

Naturskydd och ekonomisk utveckling går hand i hand på indonesiska Borneo

 

 

 
På Borneo finns de största sammanhängande regnskogarna i Asien. WWF arbetar med att utveckla lokalbefolkningens försörjningsmöjligheter i  nationalparken Sebangaus buffertzon för att bevara den hotade orangutangens livsmiljö.

Sebangau nationalpark upprättades 2004 och har en population av ungefär 7000 orangutanger. Sebangu ligger i regionen Centrala Kalimantan och består av låglänt regnskog med stora inslag av våtmarker, s.k. torvsumpskog. 
 
På 1970-90-talet skedde kommersiell avverkning av skogen och konstgjorda kanaler grävdes för att transportera ut timmerstockarna. Detta har påverkat ekosystemets vattenförsörjning och området har drabbats av minst 5 stora bränder under årens lopp som har förstört delar av skogen. Försöken till exploatering har lämnat fula sår efter sig i regnskogen och orangutangerna har trängts undan. Nu pågår arbeten med att återställa skadad mark och att plantera ny skog i parkens buffertzoner. Parkförvaltningen försöker också hålla efter illegala skogshuggare och tjuvskyttar.
Genom att hejda markexploateringen skyddas också de fiskerika, så kallade svartvattenfloderna som skär genom marken i Sebangau och som den lokala Dayak-befolkningen livnär sig på.
 

© Jikkie Jonkman / WWF-Canon

Brett samarbete

WWFs vision för Sebangau är att erbjuda befolkningen stabila möjligheter till försörjning samtidigt som ekosystemets mångfald kan bevaras där orangutangen ingår som en del.

Projektet startades år 2001 och leds av WWF Indonesien där WWF Sverige bidrar med ekonomiskt stöd. WWF arbetar för att få till ett samarbete mellan parkförvaltning, lokala myndigheter, lokalsamhällen och forskningsinstitutioner. En utveckling av nya näringar och eget företagande pågår i parkens buffertzon där ett ekoturismprogram, försäljning av Aloe Vera-produkter, stöd till kvinnliga hantverkare och småskaliga fiske- och avverkningsgrupper ingår. Man utvecklar också metoder för småskalig odling av grödor anpassat till de speciella torvmarkerna i Sebangau.

Fler barn har fått möjlighet att gå i skolan och även vuxna har erbjudits utbildning i syfte att stärka lokalbefolkningens inflytande över den egna framtiden. Insatserna i Sebangau och dess omgivningar har redan lett till minskad fattigdom bland befolkningen och att orangutangernas livsmiljö återställs.Senast uppdaterad 2011-04-08
 
FN:s milleniemål
FN:s Milleniemål (MDG's) är ett urval av konkreta målsättningar som baseras på FN:s Milleniedeklaration.  
 
 

WWFs tropikprojekt

Läs mer om hur våra utvecklingsprojekt i de tropiska områdena bidrar till att minska fattigdomen: 

Sök projekt i projektkartan