Europa

Trots Europas relativt ringa areal är dess natur mångskiftande. Från södra Europas Medelhavsnatur till den Arktiska tundran längst i norr. Från Spaniens unika våtmarksområden i Doñana genom Karpaternas bergsbåge i Europas centrum till Rysslands milsvida stäpper i öster. Den europeiska naturen bjuder på en mångfald av unika arter, däribland den allvarligt hotade panterlon.

Naturen hotas alltmer av den ökade levnadsstandarden i Europa. Energiförbrukningen är stor och klimatet är i gungning. Det är viktigt att komma ihåg att när miljön förstörs så äventyrar vi i förlängningen också vår egen framtid. Europa är kanske den kontinent där människans samhällsutveckling har satt störst ekologiska fotavtryck på naturen.

 

Några allvarliga hot mot Europas natur och människor:

  • Klimatförändringar. På grund av utsläpp av växthusgaser och sot, exempelvis avgaser från trafik och fabriker, stiger temperaturen på de flesta håll i Arktis och påverkar många arter som är beroende av packisen, till exempel valross, isbjörn och vikare. Det finns även risk att när tundran smälter och permafrosten försvinner så frigörs stora mängder metan som ligger bundet i permafrosten. Metan är en mycket kraftfull växthusgas. Glaciärena på Grönlands har börjat minska och om all is försvinner kommer havsytan öka med hela sju meter, men det är fortfarande långt bort från att hända. 

 

  • Utfiskning. Europas fiskbestånd har nått alarmerande låga nivåer yrkesfisket är miljömässigt ohållbart som det ser ut i dag. För att vända denna utveckling krävs omedelbara men samtidigt långsiktigt hållbara åtgärder vad gäller bland annat fiskemetoder och kvoter. 
     
  • Våtmarksförstörelse. Man uppskattar att mer än 60 % av Europas våtmarker torrlagts under förra seklet och att upp emot 20 % av allt ytvatten i EU i dag är förorenat.  
     
  • Skogsavverkning. Mer än hälften av Europas ursprungliga skogar har avverkats. Detta har fått allvarliga konsekvenser för skogslevande djurarter: 20-40 % av däggdjuren och fåglarna i Europas skogar är hotklassificerade.

 
Läs mer om Världsnaturfonden WWFs naturvårdsarbete i Europa

 

 

Senast uppdaterad 2013-10-04

Mer om Europa

WWF stödjer flera naturvårdsprojekt i fält runtom i Europa men driver också ett viktigt opinions- och förhandlingsarbete i maktens korridorer i EU. Utvecklingen av miljömärkningssystemen Forest Stewardship Council och Marine Stewardship Council är en viktig fråga på WWF:s agenda.

 

Läs mer om WWFs arbete
i Europa på vår internationella hemsida, www.panda.org

Panterlo (spansk lo) utrotningshotad art som troligen enbart lever i Spanien, möjligen även i Portugal.Arten försvann från Portugal 2001 men i år 2010 har en panterlo observerats i Portugal. Det var en sändarmärkt panterlo från Spanien som var inne och vände i Portugal.

 

 

Mer om Europas natur

Vild björn i Finland Foto: Staffan Widstrand

Wild wonders of Europe

Upplev Europas djur och natur