Latinamerika

Den biologiska mångfalden i världens största regnskogsområde, Amazonas, saknar motstycke. Med fler än 350 däggdjursarter, 1300 fågelarter, 2 000 fiskarter, tiotusentals växtarter och miljoner insektsarter är Amazonas utan tvekan en av de artrikaste platserna på jorden. Nya arter hittas årligen. I Latinamerika lever bland andra den guldfärgade lejontamarinen, spindelapan och tapiren, den egendomliga sengångaren, världens största gnagare, kapybaran,kondoren, och den mytomspunna jaguaren.

WWFs naturvårdsarbete i Latinamerika fokuserar på skydd av hotade ekosystem och djur och för ursprungsbefolkningars rättigheter och framtid. Ekoturism är på flera håll under uppbyggnad för att främja en hållbar samutveckling mellan människa och natur.

 

Några allvarliga hot mot Latinamerikas natur och människor:

 • Regnskogsskövling. Latinamerikas regnskogar är på många håll hotade. Endast 7 % återstår av de ursprungliga Atlantregnskogarna. I Latinamerika avverkas varje år 2,7 miljoner hektar skog. Det tropiska virket är eftertraktat. Undanträngda till isolerade öar kämpar här bland andra den utrotningshotade lejontamarinen för sin fortsatta existens.  
   
 • Savanner omvandlas till sojabönsodlingar. Soja är en starkt efterfrågad råvara i stora delar av världen. Brasilien är världens näst största sojabönsproducent. Stora mängder soja exporteras till bland annat Sverige för användning som råvara i djurfoder. När jordbruket utvecklas skapas förvisso viktiga jobb och inkomster för folket i Brasilien, men en av världens artrikaste savanner, cerradon, försvinner i takt med att nya områden odlas upp. 
   
 • Dammbyggen. För att möta det växande energibehovet i Latinamerika bygger man alltfler dammar. Utbyggnaden av dammar för vattenkraftverk förstör miljön. En damm reglerar ett vattendrags naturliga vattenflöde och förändrar levnadsförhållandena för många växter och djur, som får svårt att överleva. För att ge plats åt en damm tvingas tusentals människor flytta från sina marker, och den försämrade vattenkvalitén leder till brist på rent dricksvatten. 
   
 • Regnskogen omvandlas till boskapsrancher. Enorma arealer av Amazonas regnskog skövlas varje år för att ge plats åt väldiga boskapsrancher. Forskarna kopplar den alarmerande ökningen av skogsskövling till en global efterfrågan på billigt brasilianskt nötkött. Efter mul- och klövsjukan och galna kosjukans härjningar i Europa och i USA, har marknaden för brasilianskt nötkött fått ett rejält uppsving.
   

I Latinamerika har WWF satsat på samarbete med skogsbolag och ursprungsbefolkningar kring miljömärkning av det tropiska virket enligt FSC, Forest Stewardship Council. WWF har lagt en god grund för det fortsatta naturvårdsarbetet och uppnått viktiga lokala och regionala framgångar.


Läs mer om Världsnaturfonden WWFs naturvårdsarbete i Latinamerika

 

 

Senast uppdaterad 2013-11-29

Mer om Latinamerika

Läs mer om WWFs arbete i Latinamerika på vår internationella hemsida, www.panda.org

Den globala efterfrågan på billigt brasilianskt nötkött har gjort att stora arealer regnskog skövlas varje år för att ge plats åt boskapsrancher. Den här vilda jaguaren lever i ett område som är omringat av odlingar

© WWF-Canon / Staffan Widstrand