Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|20 jun, 2024

Regeringen borde följa Uppsala kommuns exempel

Foto: Uppsala, Stockholm och Malmö.

Sveriges regering borde göra mer för att stötta klimatomställningen i landets kommuner, skriver WWF med flera.

Publicerad i UNT 2024-06-20.

Mitt i en brinnande klimatkris presenterar den svenska regeringen en klimathandlingsplan som är långt ifrån det som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader - det mål som världens ledare kom överens om i Paris 2015. Världsnaturfonden och Viable Cities menar att regeringen i stället borde kroka arm med de progressiva städer som ligger i framkant.

Tre svenska kommuner har valts ut som finalister i Världsnaturfonden WWF:s One Planet City Challenge (OPCC): Stockholm, Uppsala och Malmö. OPCC är ett globalt initiativ som utmanar städer att visa vägen mot en hållbar framtid. En av dessa kommer bli utvald till "Årets klimatstad" i Sverige och kan sedan bli en av utmaningens globala vinnare. Totalt deltar över 350 städer från 48 länder, varav 21 är svenska kommuner.

Redan nu går städer och kommuner före. Malmö har fokus på samverkan där offentliga verksamheter, näringsliv, föreningsliv och Malmöbor mobiliseras för att lösa stadens klimatutmaningar. Uppsala arbetar med ett lokalt klimatavtal och inkluderar sina invånares utrikes flygresor i sina klimatmål. Stockholm kommer som en av de första städerna i världen ha en klimatpositiv uppvärmning med den planerade anläggningen för storskalig koldioxidinfångning.

Samtidigt pågår den nationella mobiliseringen "Klimatneutrala städer 2030" som omfattar 23 städer, för att ställa om till klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Detta inom Viable Cities strategiska innovationsprogram som stöds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Lokalt och regionalt klimatarbete är avgörande för att nå både de svenska klimatmålen och Sveriges klimatåtaganden inom EU och Parisavtalet. Och här spelar städer en betydande roll.

Sveriges regering behöver göra mer för att stödja kommuners och regioners förmåga till omställning:

Tydliggör kommuners och regioners ansvar och roller för att snabba på klimatomställningen.

Utöka den statliga finansieringen av åtgärder för klimatomställning och klimatanpassning. Exempelvis utveckla finansieringsformer för att driva fram klimatpositiva förändringar i stadsmiljö - kopplade till transporter och mobilitet, byggd miljö och infrastruktur.

Öka möjligheterna för kommuner och regioner att gå före och prova nya samhälleliga lösningar i samspel med näringslivet och andra aktörer. Exempelvis genom långsiktigt statliga stöd för försöks- och innovationsverksamhet av viktiga insatser för klimatomställning och klimatanpassning i kommuner och regioner.

Stöd kunskaps- och kompetensutveckling i att driva klimatomställning och klimatanpassning på alla nivåer. Exempelvis genom stöd till kompetensutveckling såsom styrning och ledning, klimatsmart upphandling, hållbar mobilitet, klimatsmarta koncept för stadsbyggnad, hållbara energisystem, energieffektivisering och rättvis omställning.

Det är svårt att förstå regeringens restriktiva hållning när detta långa land täcks av kommuner som har imponerande lokala och regionala klimathandlingsplaner med högt uppsatta mål som går i linje med både vetenskap och EU:s klimatpolitiska ramverk. Att i stället förstärka den omställningsförmåga som nu utvecklas i städerna skulle säkerställa svenskt näringslivs konkurrens- och innovationsförmåga när resten av världen accelererar omställningen.

Vi behöver modiga svenska politiker som stöttar ledande svenska städer och kommuner och säkrar ett progressivt klimatarbete, med investeringar i klimatsmarta lösningar, som är bra både för planeten, människorna och en positiv samhällsutveckling.

Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Olga Kordas, program manager Viable Cities

Karin Wanngård, (S) Stockholms finansborgarråd

Katrin Stjernfeldt Jammeh, (S) Malmös kommunalråd

Erik Pelling, (S) Uppsalas kommunalråd

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 20/06/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se