Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|24 jun, 2024

Sluta skjuta omprövningarna av vattenkraften på framtiden, regeringen

Nämforsen vattenkraft i Ångermanälven.
Nämforsen vattenkraft i Ångermanälven.

Prövningarna av vattenkraften hann knappt börja innan regeringen drog i handbromsen. Även hur man har pausat omprövningarna är ett problem, då regeringen bortser från grundlagen. Varför vill regeringen inte arbeta transparent med upprätthållet skydd för demokratin? Det frågar sig företrädare för flera tunga miljöorganisationer.

Publicerad 20 juni 2024 i Altinget.

I Sverige har vi en tradition av tillit i politiken. Vi litar på att alla följer gällande spelregler när vi fattar beslut. Men nu tummar regeringen återigen på kravet i grundlagen att myndigheter, organisationer och enskilda ska ha rätt till insyn och att höras när lagar stiftas. På så sätt äventyras inte bara tilliten utan också grundläggande demokratiska principer.

Den 1 februari 2022 drog de första omprövningarna av vattenkraften i gång. Utbyggnaden av vattenkraften i Sverige skedde med liten hänsyn till miljön och mest med stöd av 1918 års vattenlag. Vattenkraften är en viktig källa till fossilfri energi i Sverige, men också det främsta hotet mot arter i och runt rinnande vatten.

Prövningarna hann knappt börja

Vattenkraftens utbyggnad har lett till att värdefulla strömvattenmiljöer har försvunnit. De är av stor betydelse för den biologiska mångfalden och utgör viktiga livsmiljöer, lek- och uppväxtplatser för flera arter som lax, havsöring, havsnejonöga och flodpärlmussla. Även insekter, fåglar, mossor och kärlväxter trivs vid strömmande vatten.

Därför är det så viktigt att vattenkraften får nya moderna miljövillkor, vilket var syftet när man beslutade om en nationell plan för att under ca 15–20 års tid ompröva verksamheten vid över 1 500 vattenkraftverk. Planen skulle ge vattenkraften moderna miljövillkor och ge förutsättningar så den kan fortsätta att leverera fossilfri el. Samtidigt skulle åtgärder vidtas för att stärka skyddet för arterna.

Prövningarna hann knappt börja innan regeringen drog i handbromsen. Redan vid årsskiftet 2022/2023 pausades omprövningarna. Vi är nu framme vid en tredje förlängning av denna paus, vilket är ett stort problem ur miljösynpunkt. Läget är kritiskt för många av arterna i våra vattendrag. Dessutom skjuts nödvändiga åtgärder på framtiden.

Regeringen bortser från grundlagen

Hur regeringen valt att pausa omprövningarna är ett demokratiskt problem. Att skjuta omprövningarna på framtiden kräver en ändring i lagstiftningen och görs inte i en handvändning. Trodde vi.

Men under den här regeringen bortser man från kravet i grundlagen om att ändringar till förordningar ska beredas i behörig ordning. Beredningen innebär att myndigheter, organisationer och enskilda får en chans till insyn och får sätta sig in i olika förordningsförslag samt ge inspel.

Den här processen leder till att förslaget belyses från olika perspektiv och får en bred förankring i samhället. Men detta verkar inte intressera regeringen. När omprövningen av vattenkraften pausas får olika aktörer högst en vecka på sig att läsa och komma med synpunkter. Regeringen kallar till möten med så kort varsel att mötet redan har ägt rum innan inbjudan ens upptäckts. Varför vill regeringen inte arbeta transparent med upprätthållet skydd för demokratin?

Sverige kan inte vänta med åtgärder

I det kritiska läge som råder för biologisk mångfald och med endast tre år kvar till 2027 då samtliga vattendrag enligt krav från EU ska ha en god vattenmiljö kan Sverige inte vänta med åtgärder. Endast 1/3 av våra vattendrag klarar i dag kravet. För att samtliga vattendrag ska leva upp till EU:s krav måste omprövning av vattenkraften ställa höga krav på miljöskydd. Vi uppmanar därför regeringen att:

  • snarast låta omprövningarna av vattenkraften fortsätta,
  • värna höga krav på miljöskydd vid omprövningen av vattenkraften,
  • stå upp för de demokratiska principerna i beslutsprocessen.

Gustaf Lind
generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Karin Lexén
generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Richard Löwall
ordförande Älvräddarnas Riksorganisation
Sten Frohm
generalsekreterare Sportfiskarna
Thomas Johansson
ordförande Östersjölaxälvar i Samverkan

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 24/06/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se