Spetsnoshörning

Spetsnoshörning

WWF stöder skydd av noshörningar i Selous

BLI FADDER

I det jättelika Selousreservatet i södra delen av landet finns Tanzanias största stam av noshörningar. Reservatet får inte besök av så många turister som de mer berömda reservaten i norr så här är det viktigt med stöd från andra håll och WWF har under många år bidragit med pengar till parkvakters lön och utrustning.

En annan viktig del av WWF s engagemang i Selous är ett nära samarbete med de lokala byar som finns nära reservatet. Bland annat behöver de skydd mot elefanter som förstör odlingar. I det jättelika reservatet (till ytan något större än Schweiz ) beräknas antalet  vara högst 100 spetsnoshörningar, men troligen är antalet färre.

Tjuvjakten på noshörningar ökar i Sydafrika

Den illegala handeln med noshörningshorn var omfattande under 1980-talet. Stammen minskade katastrofalt från 65 000 spetsnoshörningar på 1970-talet till bottennoteringen på 2500 runt 1990. Situationen såg mörk ut men tack vare omfattande naturvårdsarbete för att stoppa tjuvjakten så har antalet ökat till cirka 5000 fram till 2010.

Runt 2007 hände något – då tjuvsköts 13 noshörningar och sedan duggade rapporterna tätt om fler tjuvjagade noshörningar, främst i Sydafrika.  Fram till 2014 så har tjuvjakten på noshörning ökat med ofattbara 10 000 procent. Totalt dödades 1215 noshörningar i Sydafrika under 2014, och i år 2015 har fler noshörningar dödats än vid samma tid förra året. Detta är en utveckling som måste stoppas.

I Kenya där WWF med flera organisationer/myndigheter satsat hårt på fler och bättre utrustade parkvakter så har tjuvjakten minskat från 4,8 procent 2013 till 3,2 procent 2014.

Två av de ca 35 spetsnoshörningar som lever i Ngorongorokratern i Tanzania. De senaste åren under 2000-talet har arten ökat i kratern.

Spetsnoshörning

Två av de ca 35 spetsnoshörningar som lever i Ngorongorokratern i Tanzania. De senaste åren under 2000-talet har arten ökat i kratern.

Spetsnoshörning
Spetsnoshörning
Spetsnoshörning
Spetsnoshörning
Spetsnoshörning

Noshörningar i Tanzania

Tanzania ligger i topp när det gäller stora populationer av elefant, lejon, gepard och vildhund men myndigheterna lyckades inte stoppa det illegala dödandet av noshörningar. En omfattande tjuvjakt för att komma åt det värdefulla hornet var på väg att helt radera ut landets noshörningar på 1980-talet.

Till och med i det välskyddade och välkända Serengeti nationalpark var antalet nere i bara några få djur som dock skyddades natt och dag av nationalparksvakter. I den lika berömda Ngorongorokratern fanns endast 10 exemplar kvar 1990.  På 1960-talet fanns 100 spetsnoshörningar i kratern och utanför i Ngorongoro conservation area och i angränsande Serengeti fanns runt 700 djur. Nu har skyddet blivit bättre och det födds flera nya ungar i kratern och antalet är nu uppe i 35 djur.

Även i Serengeti går det bättre, och en liten stam på cirka 30 djur finns där. För att hjälpa dessa så har 5 spetsnoshörningar förts till nationalparken(det är noshörningar som härstammar från Serengeti men som fötts upp i Sydafrika)  och de har släppts ut under 2010. Totalt kommer ca 30 spetsnoshörningar till att återinföras i Serengeti. Totalt har Tanzania runt 125 spetsnoshörningar men troligen fler, siffrorna för Selous-reservatet är mycket osäkra.

Trubbnoshörning

I dag återstår fem arter av noshörningar och det är en kamp mot tiden om vi ska lyckas rädda dem

Läs mer

Noshörning
  • Steg 1
  • Steg 2
  • Steg 3

WWF-fadder

  • Noshörningar har funnits i 60 miljoner år
  • Tre noshörningar dödas varje dag
  • Efterfrågan på hornen ökar
  • Hornen tros bota sjukdomar
  • En kamp mot tiden om vi ska lyckas rädda dem
  • Hjälp oss stoppa utrotningen!
Tillbaka Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete.

Premie

Faktureringsadress

Sverige

Signera ditt autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Senast ändrad 03/12/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se